Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

IFS/BRC

IFS (International Food Standard) jest to jednolity, międzynarodowy standard bezpieczeństwa opracowany dla wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego. W szczególności obowiązuje handlowców detalicznych produkujących pod marką hipermarketów marketów. Standard opracowany został w 2000 r. w ramach Global Food Safety Initiative przez przedstawicieli niemieckiego handlu detalicznego i obecnie uznawany jest na całym świecie przez 65% podmiotów zajmujących się handlem żywnością. W Europie Zachodniej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje Standard BRC) IFS jest najważniejszym standardem dla dostawców dużych sieci handlowych.

IFS jest standardem, zawierającym zasady jednolitej oceny dostawców. Instrument ten, dzięki odpowiednim mechanizmom:

  • Pozwala uzyskać obiektywny obraz stanu bezpieczeństwa żywności;
  • Ułatwia handlowcom oszacować jakość dostawcy
  • Zapewnia producentom ciągłą poprawę, i pozawala zaobserwować słabe obszary firmy.

W efekcie funkcjonowanie standardu przekłada się na wzrost zaufania klientów.

Standard IFS uznawany jest przez 65% podmiotów zajmujących się handlem żywnością. Za wyjątkiem Wielkiej Brytanii, IFS jest najważniejszym standardem dla dostawców dużych sieci handlowych.

Jakie sieci handlowe wymagają IFS?

Standard IFS wymagany jest przez wszystkie niemieckie sieci handlowe zrzeszone w HDE, np. Metro AG, Rewe, Tegut, Edeka, Aldi Tengelmann, Ava, Lidl, Spar, Globus, Markant, COOP i Migros (Szwajcaria) oraz przez francuskich handlowców: Auchan, Carrefour, EMC ? Groupe Casino, Metro, Monoprix, Picard Surgeles, Provera (Cora, Match), System U.

BRC jest to standard opracowany w 1998 roku w Wielkiej Brytanii przez liderów British Retail Consortium i jego członków w odpowiedzi na wprowadzane reformy regulujące wymagania stawiane zakładom spożywczym dostarczającym żywność hipermarketom. Standard BRC zyskał znaczące międzynarodowe uznanie, co do treści, formy oraz przydatności systemu. Przez wiele lat przedstawiciele supermarketów auditowali systemy bezpieczeństwa żywności (GMP, GHP, HACCP) u swoich dostawców (producenci żywności) bezpośrednio przy liniach produkcyjnych. Zwracali oni szczególną uwagę na "należytą staranność" oraz spełnienie przepisów wymaganych przez prawo. Aby, wyeliminować wielokrotne i niezwykle czasochłonne audity, wykonywane w zakładach dostarczających żywność do sieci supermarketów pod własną marką opracowano i rozwinięto standard BRC.

Celem BRC jest określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakładach produkujących żywność, która dostarczana jest do sieci supermarketów. Forma i treść Standardu są zaprojektowane tak, aby można było ocenić dostawcę w jego siedzibie (jego system operacyjny, procedury) przez kompetentnego audytora, standaryzując w ten sposób kryteria bezpieczeństwa żywności oraz monitorując procesy i procedury.

Jakie są różnice między IFS a BRC?

  • Podział wymagań na podstawowe, wyższe i rekomendacjew IFS, jeden poziom wymagań w BRC
  • W IFS bardziej szczegółowa ocena (A, B, C, D + punkty)i raport z audytu, w BRC tylko dwa rodzaje oceny zatwierdzono i nie zatwierdzono?
  • IFS definiuje kryteria KO, w BRC nie ma takich kryteriów

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wdrożenia, prosimy o kontakt.

Zamów szkolenie

Usługi powiązane