Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Wdrażanie DPD Dobra Praktyka Dystrybucyjna

DPD  Dobra Praktyka Dystrybucyjna jest warunkiem uzyskania uzyskania pozwolenia na dystrybucję produktów leczniczych do stosowania u ludzi. Genezą jej powstania jest wzrost znaczenia dystrubucji hurtowej produktów leczniczych w zarządzaniu zintegrowanym łańcuchem dostaw. Sieć dystrybucji produktów leczniczych jest obecnie coraz bardziej złożona i obejmuje wiele podmiotów dlatego wymaga szczególnemu nadzorowi pod względem jakości.

 

Zakres stosowania

DPD Dobra praktyka dystrybucyjna zgodnie z art. 1 pkt 17 dyrektywy 2001/83/WE dotyczy dystrybucji hurtowej produktów leczniczych czyli „jakakolwiek działalność obejmująca zaopatrzenie, przechowywanie, dostawę lub wywóz produktów leczniczych, oprócz dostaw dla ludności. Obszar takiej działalności obejmuje producentów lub ich skład­ nice hurtowe, importerów, innych dystrybutorów hurtowych czy też farmaceutów i osoby uprawnione do dostaw produktów leczniczych dla ludności w danym państwie członkowskim.

Zalety Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Wdrożenie i certyfikacja systemu DOBREJ PRAKTYKI DYSTRYBUCYJNEJ zapewnia następujące korzyści:

 • warunek uzyskania pozwolenia na dystrybucję wyrobów leczniczych do stosowania u ludzie 
 • wprowadzenie wymaganych dokumentów (obejmujących strukturę organizacyjną, procedury, procesy i zasoby), ułatwiających zarządzanie firmą i tym samym dających kontrolę nad jakością dystrybuowanych produktów leczniczych 
 • potencjalne zmniejszenie liczby usterek , błędów wynikających z prowadzonej działalności dystrybucyjnej ;
 • lepsza kontrola nad dostawcami poprzez
  • jasną ocenę kompetencji zleceniobiorcy, określenie obowiązków i procesów komunikacyjnych w odniesieniu do związanych z jakością działań zaangażo­wanych podmiotów;monitorowanie i przegląd realizacji zlecenia przez zlecenio­ biorcę, regularne sprawdzanie, czy potrzebne są jakichkolwiek  usprawnienia oraz ich wprowadzaniem;
 • większe bezpieczeństwo wprowadzenia działalności poprzez systematyczny proces oceny, kontroli, komunikowania i przeglądu ryzyk związanych z jakością produktów leczniczych;
 • zwiększenie nadzoru nad procem dystrybucji poprzez wyznaczenie i jasne określenie kompetencji osoby nadzorującej proces;   
 • lepsza kontrola nad miejscem i warunkami przechowywania produktów leczniczych poprzez spełnienie wymagań w tym zakresie:
 • ograniczenie kosztów wynikających z brakiem nadzoru nad selekcja klientów uprawnionych do dystrybucji produktów leczniczych; 

Procedura wdrożenia systemu DPD

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej: 

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej  (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Zbadanie kontekstu organizacji ( otoczenia biznesowego w jakim działa firma) 
 • Opracowanie polityki jakości, celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
 • Opracowanie księgi jakości;
 • Mapy procesów
 • Procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie procedur  systemu;
 • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przed-certyfikacyjny)
 • Przegląd zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej 
 • Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zamów szkolenie

Usługi powiązane