Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Wdrażanie EN 15224:2013

W ramach poprawy bezpieczeństwa pacjenta powstała idea stworzenia standardu zarządzania jakości w służbie zdrowia. Początkiem procesu było opracowanie wytycznych EN/TS 15224:2005 Usług medyczne – System zarządzenia jakością – Przewodnik do normy EN ISO 9001:2000, który jak sama nazwa wskazuje nie był normą a jedynie poradnikiem dobrych praktyk. Dopiero zalecenia Rady Unii Europejskiej z dnia 9 czerwca 2009 (w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną) oparte o wytyczne ISO 9001:2008 dały podstawę do opracowania osobnej normy branżowej dla służby zdrowia PN-EN 15224:2013. Standard PN:EN 15224:2013 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakości w placówkach medycznych.

Zakres stosowania

System zarządzania jakością w branży usług medycznych  (EN 15224:2012) ma zastosowanie w  branży usług medycznych i może być wdrażany niezależnie od wielkości organizacji. System zarządzania jakością w oparciu o normę EN 15224:2012  jest z sukcesem wdrażany zarówno w prywatnych jak i państwowych ośrodkach zdrowia, niezależenie od specjalizacji świadczonych usług medycznych.

Zalety stosowania systemu zarządzania jakością EN 15224:2013

Wdrożenie i certyfikacja  systemu zarządzania jakością w ośrodkach medycznych PN:EN 15224:2013 zapewnia następujące korzyści:

 • poprawa konkurencyjności poprzez zdobyty certyfikat potwierdzający wysoką jakość świadczonych usług medycznych;
 • ograniczenie ryzyk wynikających z świadczenia usług medycznych;
 • przejrzysty i udokumentowany proces leczenia, który może stanowić podstawą do jego obiektywnej oceny;
 • poprawa komunikacji między pacjentem a lekarzem w celu eliminacji potencjalnych konfliktów lub zdarzeń/incydentów medycznych
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;  
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;
 • poświadczenie troski o jakość świadczonych usług;
 • demonstracja nowatorskiego i przyszłościowego podejścia;
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od nas posiadania certyfikatu EN 15224:2012;
 • szybsze tempo rozwoju organizacji poprzez analizę wyników z audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania;

Procedura wdrożenia systemu PN:EN 15224 :2013

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania Systemu Jakości PN:EN 15224:2013:

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu PN:EN 15224:2013 (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Opracowanie polityki jakości, celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
 • Opracowanie księgi jakości;
  • Mapy procesów
  • Procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie procedur  systemu;
  • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny)
 • Przegląd zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej 
 • Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zamów szkolenie

Usługi powiązane