Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Klienci: Hipermarkety, restauracje, producenci napoi i żywności.

Mówi się "Powiedz mi co jesz a powiem ci kim jesteś". Jakość żywności ma istotny wpływ na nasze życie i zdrowie. Szukając kompromisów między ceną a jakością starajmy się zachować standardy, bo zaufanie klientów buduje się latami.

Globalizacja, która wpływa także na zmiany w łańcuchu żywnościowym, nieustannie stawia przed nami nowe wyzwania i niesie ze sobą dotychczas nieznane czynniki ryzyka dla zdrowia i interesów obywateli UE. Głównym celem polityki UE w dziedzinie bezpieczeństwa żywności jest zapewnienie jak najlepszej ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów. Dlatego też Unia dba o to, żeby produkty żywnościowe były bezpieczne i opatrzone odpowiednimi etykietami ? przy jednoczesnym uwzględnieniu różnorodności produktów, w tym także produktów tradycyjnych, ? oraz czuwa nad dobrym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego. W tym celu opracowano szereg aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności. Są one regularnie sprawdzane i dostosowywane do nowych realiów. Akty te powstają w oparciu o analizę ryzyka.

Ważnym krokiem było utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (ang. ?European Food Safety Authority? ? EFSA), który dostarcza instytucjom UE niezależnych opinii naukowych na temat istniejących i powstających zagrożeń i tym samym pomaga im chronić obywateli UE.

Wiodącą zasadą unijnej polityki bezpieczeństwa żywności jest kompleksowe podejście obejmujące wszystkie elementy łańcucha żywnościowego, w tym produkcję żywności, zdrowie roślin i zwierząt, dobrostan zwierząt, produkcję pierwotną, przetwarzanie żywności, jej składowanie, transport, sprzedaż detaliczną, import oraz eksport. To wielostronne, zintegrowane podejście, z jasno określonym zakresem odpowiedzialności podmiotów oraz właściwych organów działających w sektorze żywności i pasz, zapewnia większą spójność, skuteczność i dynamikę polityki w dziedzinie bezpieczeństwa żywności.

Zamów szkolenie

Systemy pokrewne

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności HACCP 
HACCP jest systemem prewencyjnym, który polega na identyfikacji wszystkich potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności oraz na znalezieniu skutecznych rozwiązań, które umożliwią ich wyeliminowanie lub ograniczenie do akceptowalnego poziomu. Nieodłącznym elementem systemu HACCP są zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej, których celem jest zapewnienie właściwych...

ISO 22000:2005 system zarządzania bezpieczeństwem żywności 
Norma ISO 22000 jest skierowana do producentów żywności, substancji dodatkowych, hurtowników i detalistów spożywczych (sieci handlowe) oraz branży Ho-Re-Ca (Hotel, Restauracja, Catering). Dodatkowo wymagania normy będą mogły spełnić firmy niezwiązane bezpośrednio z łańcuchem żywnościowym, a zajmujące się...

Systemy IFS/BRC 
IFS (International Food Standard) jest to jednolity, międzynarodowy standard bezpieczeństwa opracowany dla wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego. W szczególności obowiązuje handlowców detalicznych produkujących pod marką hipermarketów marketów. Standard opracowany został w 2000 r. w ramach Global Food Safety Initiative przez przedstawicieli niemieckiego...

GMP/GHP/GMP+
GMP, czyli Good Manufacturing Practice (Dobra Praktyka Wytwarzania), oznacza zestaw standardów stosowanych w produkcji przemysłowej, a coraz częściej także w gastronomii.
Standardy GMP zapewniają wysoką jakość, czystość użytych surowców i komponentów gotowego produktu. Zapewniają również pełną kontrolę nad jakością i pochodzeniem surowców. Standardy GMP opracowano...