Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

HACCP

HACCP jest skrótem od angielskich słów Hazard Analysis and Critical Control Point, który tłumaczy się jako Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli. 

Ma na celu zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta spożywającego żywność wyprodukowaną w warunkach wdrożonego i sprawdzonego pod względem skuteczności systemu.

HACCP jest systemem prewencyjnym, który polega na identyfikacji wszystkich potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności oraz na znalezieniu skutecznych rozwiązań, które umożliwią ich wyeliminowanie lub ograniczenie do akceptowalnego poziomu. Nieodłącznym elementem systemu HACCP są zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej, których celem jest zapewnienie właściwych warunków higienicznych i jakości procesów związanych z żywnością.

Zakres stosowania

HACCP jest systemem prewencyjnym, który polega na identyfikacji wszystkich potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności oraz na znalezieniu skutecznych rozwiązań, które umożliwią ich wyeliminowanie lub ograniczenie do akceptowalnego poziomu. Nieodłącznym elementem systemu HACCP są zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej, których celem jest zapewnienie właściwych warunków higienicznych i jakości procesów związanych z żywnością.

Zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 30 października 2003 r." DzU 2003 Nr 208, poz. 2020; Rozporządzenie PE i RE 852/2004" WE z 29 kwietnia 2004 r.) wszystkie firmy produkujące, przetwarzające, serwujące (cateringowe i żywienia zbiorowego), transportujące, handlujące i pakujące artykuły żywnościowe, bez względu na rodzaj, wielkość i specyfikę, zobowiązane są do wdrażania systemu HACCP w oparciu o zasady zawarte w Kodeksie Żywnościowym.

Procedura wdrożenia systemu HACCP

Zasady systemu HACCP zawarte zostały w Kodeksie Żywnościowym FAO/WHO, a dokładniej w Załączniku do Zalecanego Międzynarodowego Kodeksu Praktyki - Ogólne Zasady Higieny Żywności (CAC/CRP 1-1969, Rev. 4, 2003) i obejmują:

 1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń
 2. Określenie krytycznych punktów kontroli CCP
 3. Ustalenie limitów krytycznych
 4. Ustalenie systemu monitorowania parametrów kontrolnych CCP
 5. Ustanowienie działań korygujących, które należy podjąć, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie założonych parametrów kontrolnych w CCP
 6. Ustanowienie procedur weryfikacji potwierdzających skuteczność systemu
 7. Udokumentowanie systemu poprzez powołanie procedur i zapisów

Korzyści z wdrożenia systemu HACCP

Wdrożenie i certyfikacja  systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP zapewnia następujące korzyści:  

 • spełnienie wymagań prawnych 
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania; 
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności;
 • poświadczenie Państwa troski o jakość i bezpieczeństwa żywności;
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od nas posiadania certyfikatu HACCP;
 • szybsze tempo rozwoju organizacji poprzez analizę wyników z audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania;
 • rozwój nowych i innowacyjnych produktów poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnej od klienta. 
 • łatwość integracji ć z systemem zarządzania jakością np. ISO 9000:2000. Właściwie działający system zarządzania jakością zapewnia jasność, tego kto jest za co odpowiedzialny, kiedy dane zadanie ma być wykonane, w jaki sposób, gdzie i dlaczego.Wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i HACCP jest pierwszym krokiem do spełnienia wymagań innych Standardów, takich jak ISO 22000:2005, IFS czy BRC

Zamów szkolenie

Usługi powiązane