Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Wdrażanie System ISO 22716:2009 (Dobra Praktyka Produkcyjna Kosmetyków)

Międzynarodowa norma  ISO 22716  stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemu GMP w branży kosmetycznej. Wdrożenie Systemu Dobrych Praktyk Produkcyjnych zgodnych z wymaganiami normy PN-EN ISO 22716:2009 pozwala spełnić unijne i krajowe wymagania prawne odnośnie zapewnienia wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa wprowadzanych na rynek wyrobów kosmetycznych.

Zakres stosowania

Dobra Praktyka Produkcyjna (ang. GMP) zgodna z  ISO 22716 ma zastosowanie w każdej firmie produkującej kosmetyki  i może byś wdrażany niezależnie od wielkości organizacji.

Procedura wdrożenia systemu ISO 22716

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania ISO 22716:2009: 

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ISO 22716 (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Opracowanie polityki w zakresie GMP, celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
 • Opracowanie księgi jakości;
  • Mapy procesów
  • Procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie procedur  systemu;
  • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przed-certyfikacyjny)
 • Przegląd GMP
 • Wybór jednostki certyfikującej 
 • Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zalety dobrej praktyki produkcyjnej kosmetyków ISO 22716

Wdrożenie i certyfikacja  systemu dobrej praktyki produkcyjnej kosmetyków ISO 22716 zapewnia następujące korzyści:

 • warunek wprowadzenia wyrobu do obrotu;
 • łatwy monitoring nadzoru nad realizacją strategii poprzez określenie mierzalnych wskaźników sukcesu;
 • potencjalne zmniejszenie liczby usterek , błędów wynikających z prowadzonej działalności;
 • poprawa komunikacji w firmie ( zmniejszenie ilości wewnętrznych konfliktów) poprzez jasne określenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników; 
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;  
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;
 • poświadczenie Państwa troski o jakość wyrażonej w polityce jakości;
 • demonstracja nowatorskiego i przyszłościowego podejścia;
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od nas posiadania certyfikatu ISO 22716;
 • szybsze tempo rozwoju organizacji poprzez analizę wyników z audytów wewnętrzne i przeglądów zarządzania;
 • rozwój nowych i innowacyjnych produktów poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnej od klienta.

Zamów szkolenie

Usługi powiązane