Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

GMP+

Produkcja pasz jest istotnym elementem łańcucha żywnościowego. Producenci muszą być świadomi tego, że jakość pasz ma wpływ na bezpieczeństwo zwierząt, ludzi oraz na inne sektory przemysłowe związane z produkcją zwierzęcą.

Standard GMP+ został opracowany przez holenderską organizację Productschap Diervoeder (PDV) w 1992 roku jako część programu "Feed for Food" mającego na celu zapewnienie, że pasze dostarczane zwierzętom są bezpieczne dla nich samych, dla przyszłych konsumentów oraz dla środowiska. Standardy te zostały uaktualnione zgodnie z najnowszymi wymaganiami europejskiego prawa paszowego oraz dostosowane do struktury ISO 9001:2000.
Połączenie wymagań dwóch schematów zapewnienia jakości - GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna - Good Manufacturing Practice) oraz HACCP - (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli - Hazard Analysis and Critical Control Point) zaowocowała powstaniem standardu GMP+.

Główne standardy GMP+ 
GMP B1  Produkcja i przetwarzanie dodatków paszowych, premiksów oraz pasz 
GMP B2  Produkcja i sprzedaż materiałów paszowych (oraz dodatków paszowych) 
GMP B4  Transport materiałów paszowych, dodatków paszowych, pasz.

GMP + system certyfikacji-2006

Wprowadzenie 
GMP + system certyfikacji sektorze pasz zwierzęcych 2006 r. został przyjęty w dniu 7 czerwca 2005 roku.Ta wersja zastępuje wersję z 2003 r. i został poddany poważnej rewizji. 

Było to konieczne z następujących powodów:

  1. Poprzedni GMP + oparty był o normy ISO-9000: 1994 oraz w 2000 r. o nową opublikowaną normę ISO-9001. 
  2. Poprzedni standard GMP + nie były zbyt dostępnę ze względu na mnogość norm, przepisów. 
  3. Standard GMP + zaczeły być stosowane przez coraz więcej przedsiębiorstw zagranicznych, które często pomijały wymagania krajowe.
  4. Przyjęcie rozporządzenia 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz zawierających kryteria HACCP i wytyczne dobrej praktyki.

GMP +2006 system certyfikacji w sektorze pasz zwierzęcych stał się obowiązującym od dnia 1 stycznia 2006 roku równoczesnie od tej daty wygasła stara wersji 2003. 

Zakres systemu 
Kompletny system certyfikacji składa się z 3 grup dokumentów (patrz "Zawartość GMP + system certyfikacji sektorze żywienia zwierząt 2006"), mianowicie: 

Seria A  
Dokumenty tej serii zawierają wymogi dotyczące udziału w procesie certyfikacji (procedury certyfikacji, korzystanie z logo, sankcje, itp.).Seria ta zawiera również ogólne definicje i wykaz skrótów. 

Seria B 
Seria ta zawiera aktualne normy. Najważniejszy ze standardów (B.1) przewiduje wymagania dla zagwarantowania produkcji paszy dla zwierząt i produktów. Ponadto, odrębne normy zostały opracowane dla szeregu działań specjalnych. 
Seria B obejmuje również szereg dodatków do różnych standardów GMP +.. Istnieją odniesienia tych dodatków do norm.  Te dodatkami zawierają dodatkowe, szczególne wymagania odnoszące się do niektórych sekcji standardowych produktów, takich jak normy, zarządzanie oświadczeniami, wymagania dotyczące identyfikacji i śledzenia, przeniesień i zakupów. 

Seria C 
Te dokumenty zawierają wymogi i warunki w odniesieniu do nadzoru, certyfikacji i sankcji.

Zamów szkolenie

Usługi powiązane