Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Wdrażanie OHSAS 18001/ISO 45001

System OHSAS 18001 zostanie zastąpiony ISO 45001. Wyróżnia się swoją prostotą, uniwersalnością i łatwością w stosowaniu. Koncentruje się na bezpieczeństwem pracy biorąc pod uwagę kontekst organizacji oraz ryzyka na jakie może być podatna organizacja. W normie wzmocniono aspekt ryzyka utraty opinii/marki poprzez niezgodne działanie stron trzecich (podwykonawców lub dostawców). Dzięki strukturze ( wyższego poziomu ) zapewniona lepszą integralność ISO 45001 z innymi systemami zarządzania ISO 9001 i ISO 14001. Przewiduje się, że nowy standard zyska większą popularność niż poprzedni i stanie się obowiązkowym w środowisku pracy obarczonym wysokim ryzykiem utraty zdrowia lub życia ( przemysł ciężki,  budownictwo, przemysł wydobywczy)

Zakres stosowania

System zarządzania bezpieczeństwem pracy OHSAS 18001  (ISO 45001) może być stosowana w każdej organizacji, która chce wdrożyć formalną procedurę ograniczania ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną środowiska pracy w odniesieniu do pracowników, klientów i osób postronnych. 

Zalety systemów bezpieczeństwa i higieny pracy

Na konkurencyjnym rynku Państwa klienci poszukują czegoś więcej niż tylko niskich cen u dostawców. Firmy muszą dowieść, że są zarządzane sprawnie i odpowiedzialnie oraz że są w stanie zaoferować pewne usługi bez nadmiernych przestojów powodowanych wypadkami przy pracy.

Certyfikacja systemu zarządzania OHSAS 18001/ISO 45001 jest dowodem, że organizacja jest zgodna ze specyfikacją, i zapewnia następujące korzyści:

 • potencjalne zmniejszenie liczby wypadków;
 • potencjalne ograniczenie przestojów i obniżenie związanych z nimi kosztów;
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;
 • poświadczenie Państwa troski o bezpieczeństwo i higienę;
 • demonstracja nowatorskiego i przyszłościowego podejścia;
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych;
 • lepsze zarządzanie zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa, dzisiaj i w przyszłości;
 • potencjalna redukcja kosztów ubezpieczeń zobowiązań publicznych.

Procedura wdrożenia systemu OHSAS 18001/ISO 45001

Kolejność wykonywania prac przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001/ ISO 45001: 

 • Audyt wstępny ocena  spełnienia wymagań prawnych w zakresie higieną i bezpieczeństwem pracy i systemu OHSAS 18001/ISO 45001; 
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Szkolenie z wymagań normy;
 • Opracowanie polityki bezpieczeństwa pracy, celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
 • Analiza ryzyk:
  • Opis procesów i określenia wskaźników
  • Opracowanie procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie dokumentacji;
  • Szkolenia dla pracowników w zakresie nowych procedur i wymaganych zapisów;
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrzny całego systemu (przedcertyfikacyjny)
 • Pomoc w przygotowaniu przeglądu zarządzania 
 • Wybór jednostki certyfikującej 
 • Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zamów szkolenie

Usługi powiązane


Studium Przypadku

Podstawowe procesy, jakimi zajmuje się sieć serwisowa  to głównie przeglądy i drobne naprawy samochodowe ( wymiana filtrów oleju, napełnianie klimatyzacji, wymiana opon i klocków hamulcowych)  

Pokaż szczegóły