Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Klienci: przedsiębiorstwa logistyczne i inne organizacje prowadzące działalność w ramach łańcucha dostaw

Ogranicz ryzyko utraty klientów dzięki normie ISO 28000:2007 i SQAS

Rynek usług logistycznych wymaga przeprowadzenia złożonych operacji transportowo- -magazynowo-przeładunkowych. Nie da się sprawdzić albo ocenić operatora logistycznego po jednej operacji transportowej. Jakość usług można oceniać na podstawie łańcucha zdarzeń w określonym przedziale czasowym.

Ciągłość działalności większości przedsiębiorstw - w ten czy inny sposób - zależy od łańcucha dostaw lecz często nie zabezpieczają się one na wypadek jego przerwania. ISO 28000:2007 zostało opracowane właśnie w celu zapobiegania takim zdarzeniom i stworzenia systemu zarządzania ryzykiem, a więc po to, aby zwiększyć pewność ciągłości dostaw w nieustannie zmieniających się realiach dzisiejszego świata.

Wymogi tego nowego systemu zarządzania po raz pierwszy dopasowane są do specyfiki przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w zakresie łańcucha dostaw lub są od niego w jakikolwiek sposób uzależnione. System ten pomaga w ocenie ryzyka, wprowadzaniu kontroli oraz środków zapobiegawczych, pozwalających unikać zagrożeń ze strony łańcucha dostaw podmiotom działającym we wszystkich sektorach gospodarki. W ten sam sposób zarządzać można innymi, kluczowymi dla funkcjonowania organizacji, zmiennymi: jakością, bezpieczeństwem pracy czy zadowoleniem klienta.

System ten oparty jest na sprawdzonej zasadzie "zaplanuj - wykonaj - sprawdź - popraw", zaczerpniętej z wypróbowanego już standardu ISO 14001. Oznacza to, że organizacje, w których znany jest już model oceny ryzyka wykorzystywany przez ISO 14001, będą mogły wprowadzić podobny, który posłuży im do analizy ryzyka i zagrożeń związanych z łańcuchem dostaw.

SQAS - Jest to system jakości, bezpieczeństwa i działalności związanej ze środowiskiem, prowadzony przez niezależnych inspektorów w oparciu o standardowy formularz w stosunku do operatorów logistycznych. Firmy transportowe poddają się auditowi sprawdzającemu, nie certyfikującemu.
SQAS jest instrumentem służącym jednakowej ocenie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem logistycznym usługobiorcy dzięki niezależnym audytorom oraz przy zastosowaniu standardowego kwestionariusza, co pomaga uniknąć wielokrotnego przeprowadzania ocen ze strony poszczególnych zakładów chemicznych. SQAS wspiera przedsiębiorstwa chemiczne w wyborze usługodawców logistycznych.
Ocena SQAS wykonywana przez niezależną organizację nie prowadzi do wystawienia certyfikatu, lecz do sporządzenia szczegółowego raportu, który jest oceniany przez poszczególne przedsiębiorstwa chemiczne przy uwzględnieniu ich władnych wymogów. W związku z powyższym jedna ocena zastępuje liczne audyty, którym byli zwykle poddawani dostawcy usług transportowych.

Chociaż SQAS nie gwarantuje bezpieczeństwa i jakości usług wykonanych przez dostawcę, przedstawia jednakże mechanizm stałej oceny poprawy. System daje bezpośrednio dostawcy informacje zwrotne o słabych i mocnych stronach ustalonych podczas oceny. Ponadto po analizie wyników oceny przez firmę chemiczną możliwa jest specyficzna informacja zwrotna dla klienta. Stwarza i/ lub wzmacnia to podstawę prawdziwego partnerstwa, które obydwu stronom daje wielorakie korzyści.

Dokumenty przeznaczone dla transportu drogowego SQAS zostały po raz pierwszy opublikowane we wrześniu 1994. Pierwsze zmiany wydano w kwietniu 1998. W oparciu o elektroniczną bazę danych, dostępną od końca roku 2001 w Internecie, przeprowadzono oceny z lat 2002-2004 na bazie kwestionariusza z maja 2002. W listopadzie 2004 powstała nowa poprawiona wersja opracowana przez grupę roboczą, która składała się z przedstawicieli przedsiębiorstw chemicznych, towarzystw certyfikujących i przedsiębiorstw transportowych.
Liczba auditów SQAS na świecie:

Korzyści z posiadania Systemu SQAS:

 • Poprawa warunków przewozu i bezpieczeństwa materiałów chemicznych,
 • Poprawa jakości usług transportowych,
 • Integralny system oceny,
 • Obniżenie kosztów,
 • Minimalizacja wypadków podczas realizacji zleceń transportowych,
 • Rzetelność informacji,
 • Wzrost konkurencyjności,
 • Gwarancja współpracy z partnerami o światowej renomie,
 • Możliwość zwiększania zysków.

W ramach współpracy przy wdrożeniu SQAS zapewniamy:

 • Gruntowną analizę Firmy pod kątem wymagań SQAS,
 • Kompleksowe usługi,
 • Fachowe Szkolenia,
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
 • Udział na audicie SQAS.

Zamów szkolenie

Systemy pokrewne

ISO 9001 Zarządzanie Jakością 
System dzięki któremu będziesz w stanie ustandaryzować przepływ informacji w firmie a tym samym ograniczyć konflikty i nieporozumienia wpływające destruktywnie na realizację celów organizacji.

ISO 14001 Zarządzanie Środowiskowe 
Zarządzanie środowiskowe staje się coraz bardziej istotne w zarządzaniu biznesem. Restrykcyjne przepisy prawne i możliwość wpływu osób trzecich na działalności firmy (interesariuszy) powoduje, że coraz więcej firm ogranicza ryzyko niepotrzebnych konfliktów ( w obszarze ochrony środowiska ) poprzez wdrożenie systemu ISO 14001.