Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Klienci: Szkoły wyższe, uniwersytety, firmy szkoleniowe

Rosnąca konkurencja wśród uczelni wyższych i firm szkoleniowych , sprawia że posiadanie systemu jakości ISO 29990 staje się ważnym elementem marketingu.

Prowadzone na odpowiednim poziomie usługi edukacyjne stanowią istotny czynnik wpływający na tempo rozwoju gospodarki. Szczególnie ważne są one w kraju, w którym znaczna część społeczeństwa posiada kwalifikacje solidne, lecz niedostosowane do aktualnych potrzeb rynku, lub jest ofiarą płatnych szkół uczących o niczym. Kształcenie społeczeństwa powinno być prowadzone na wszystkich poziomach systemu edukacyjnego w sposób zapewniający odpowiednią jakość procesów edukacyjnych. W osiągnięciu takiego stanu niewątpliwie pomocnym będzie standard (ISO 29990). Norma jest przewodnikiem wymagań w zakresie zapewnienia jakości w sektorze edukacji pozaszkolnej.  

Norma ISO 29990 dodaje znaczącą wartość do już posiadanego przez organizację systemu zarządzania jakością ISO 9001. Został napisany przez ekspertów w dziedzinie edukacji, językiem zrozumiałym dla profesjonalistów. Podkreśla tak ważne elementy edukacji jak: wartość edukacyjna, koncentracja na wartościach społecznych itp.Podręcznik zawiera praktyczne narzędzia wdrożenia i doskonalenia systemu jakości.

Zamów szkolenie

Systemy pokrewne

ISO 9001 Zarządzanie Jakością 
System dzięki któremu będziesz w stanie ustandaryzować przepływ informacji w firmie a tym samym ograniczyć konflikty i nieporozumienia wpływające destruktywnie na realizację celów organizacji.