Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Wdrażanie ISO 30001 (System zarządzania ryzykiem)

ISO 31000:2012 jest normą określającą ogólne wymagania w zakresie planowania, stosowania, wdrażania, monitorowania, prowadzenia przeglądów,  utrzymania i ciągłego doskonalenia udokumentowanego systemu zarządzania ryzykiem w celu ochrony przed skutkami wystąpienia krytycznych zdarzeń mogących zakłócić , czasowo zawiesić lub przerwać działalność organizacji.

Zakres stosowania

Wymagania określone w normie ISO 31000:2012 są ogólne i przeznaczone do zastosowania we wszystkich organizacjach, lub ich części, niezależnie od typu, wielkości i rodzaju prowadzonej działalności. Sam zakres stosowania standardu ISO 31000:2012  zależy od rodzaju i złożoności procesów biznesowych występujących w organizacji .

Przykłady zastosowań i zdarzeń mogących wystąpić w zależności od rodzaju prowadzonej działalności :

 1. firmy handlowe - analiza ryzyka pod kątem wypłacalności klienta ( bankructwo ) 
 2. firmy budowlane-  analiza ryzyk związana z uwarunkowaniami pogodowymi, niską wyceną zadań
 3. firmy usługowe - analiza ryzyka związana z dostępnością specjalistów ich zakresem kompetencji niezbędnym do realizacji zlecenia

Analiza ryzyka jest także niezbędnym elementem wdrożenia innych systemów zarządzania opartych na normie ISO 9001 : 2015

Korzyści z wdrożenia systemu ISO 31000

 • zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów organizacji 
 • spełnienie wymagań prawnych ( np. produkcja wyrobów medycznych) i
 • zwiększenie świadomości w zakresie kontroli i zarządzania ryzykiem
 • minimalizowanie strat 
 • doskonalenie działań operacyjnych 
 • poprawić wyniki w obszarze zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwa pracy 

Procedura wdrożenia systemu ISO 31000

Projektowanie struktury ramowej systemu zarządzania ryzykiem ISO 31000: 

 • Analiza organizacji i jej kontekstu
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Szkolenie pracowników w zakresie analizy ryzyka 
 • Opracowanie polityki zarządzania ryzykiem, celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
 • Analiza ryzyk i badanie wpływu na działanie
 • Wdrożenie procedur systemu;
  • Integracja z procesami w organizacji 
  • Określenie zasobów 
  • Ustalenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz raportowania 
 • Wdrożenie struktury ramowej zarządzania ryzykiem 
 • Wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem

Zamów szkolenie

Usługi powiązane