Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Kiedy złom przestaje być odpadem?

System zarządzania jakością dla branży zajmującej się obrotem złomem

Od dnia 9 października 2011r. weszło w życie rozporządzenie Rady UE nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011r. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE. Niniejsze rozporządzenie ustanawia kryteria określające, kiedy złom żelaza, stali i aluminium, w tym również złom stopów aluminium, przestaje być odpadem.

Wymagania

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia, każdy producent złomu który chce aby złom był traktowany jako wyrób powinien: 

 1. Wykazać zgodności z kryteriami, o których mowa odpowiednio w art. 3 i 4.
 2. Wdrożyć system zarządzania jakością który powinien obejmować zbiór udokumentowanych procedur dotyczących każdej z następujących kwestii:
  1. kontrola przyjęcia dotycząca odpadów stosowanych jako wsad w procesie odzysku
  2. monitorowanie procesów i technik przetwarzania
  3. monitorowanie jakości złomu otrzymanego w wyniku procesu odzysku (w tym również pobieranie próbek  i analiza);
  4. skuteczność monitorowania promieniowania zgodnie z, odpowiednio, sekcją 1.5 załączników I oraz II;
  5. informacja zwrotna od klientów dotycząca zgodności z jakością złomu;
 3. Wdrożyć system zarządzania jakością obejmujący udokumentowane procedury w obszarach, dotyczących m.in. monitorowania jakości złomu, kontroli przyjęcia odpadów do odzysku, czy też szkoleń pracowników.
 4. Weryfikować system zarządzania jakością w cyklu trzyletnim przez upoważnione jednostki,
 5. Zapewnić dostęp uprawnionym organom kontrolnym do dokumentacji systemu zarządzania jakością.

Rozporządzenie narzuca na importerów złomu obowiązek wymagania od swoich dostawców udokumentowania wdrożenia i weryfikacji systemu zarządzania jakością przez zewnętrzną jednostkę kontrolną. 

Oferujemy

 • Przeprowadzenie wstępnego przeglądu Firmy pod kątem wdrożenia systemu
 • Szkolenia kierownictwa Firmy w zakresie wymagań systemu.
 • Konsultacje przy projektowaniu i wdrażaniu dokumentacji systemu
 • Pomoc podczas wdrażania systemu
 • Przegląd wdrożonego systemu wraz z jego oceną
 • Wybór jednostki certyfikującej 
 • Pomoc podczas procesu certyfikacji
 • Pomoc serwisowa po uzyskaniu certyfikatu

Zamów szkolenie

Systemy pokrewne

ISO 9001 Zarządzanie Jakością 
System dzięki któremu będziesz w stanie ustandaryzować przepływ informacji w firmie a tym samym ograniczyć konflikty i nieporozumienia wpływające destruktywnie na realizację celów organizacji.