Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Audyt regulacyjny (EHS)

Cel audytu

Sprawdź czy działasz zgodnie z prawem ochrony środowiska i przepisami BHP (EHS) Environmental Health & Safety compliance audit

Celem audytu jest:

 • ocena faktycznego stanu organizacji pod katem spełnienia wymagań prawnych w zakresie EHS 
 • ocena ryzyka związana z EHS jako element zabezpieczenia się przed skutkami potencjalnych zagrożeń 
 • ocena zgodności wynikające ze zgodności przepisów UE- USA - Polskimi 
 • oszczędności wynikające z możliwych kar za łamania przepisów o ochronie środowiska i BHP
 • uniknięcie potencjalnych odszkodowań i kosztów sporów sądowych spowodowanych działalnością organizacji lub/i nieodpowiedzialnym zachowaniem pracowników
Interesuję Cię wdrożenie?
Skontaktuj się z nami

Zakres stosowania

Audyt EHS dotyczy wszyskich organizacji chcących zachować zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i BHP. Dotyczy w zarówno samej firmy jak i jej podwykonawców wykonujących prace zlecone.  Audyt regulacji jest także istotnym elementem przy wdrożeniu i doskonaleniu systemów zarządzania środowiskowego  ISO 14001:2015 i bezpieczeństwa pracy ISO 45001.

Korzyści

 • obiektywna i skuteczna metoda oceny zgodności działalności organizacji w zakresie ochrony środowiska i BHP 
 • warunek spełnienia wymagań w zakresie certyfikacji ISO 14001, ISO 45001
 • ograniczenie ryzyk i skutków finansowych związanych z nie przestrzeganiem przepisów i norm
 • dane wejściowe do określenie zakresu ubezpieczenia od katastrof środowiskowych i wypadków pracowników na stanowiskach pracy

Procedura audytu

Proces audytu zgodności obejmuje następujące etapy:

I Faza 

 • analizy dokumentacji związanej  z prowadzoną działalnością
 • analiza luk ( zgodności prawnej) 
 • analiza ryzyk poszczególnych procesów związanych z zarządzaniem środowiskowym  i BHP  
 • oceny stanu faktycznego na miejscu ( wywiady z pracownikami i ocena miejsc pracy) 

II Faza 

 • Przygotowanie raportu z audytu wraz z uwagami i zaleceniami lub działaniami korygującymi.
 • Opracowanie planu działań naprawczych lub wdrożenia zaleceń po audytowych 
 • Ocena realizacji zaplanowanych działań ( na życzenie klienta) 

Zamów szkolenie

Usługi powiązane