Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Szybkie wdrażanie ISO 9001:2015

Dwie najskuteczniejsze metody uzyskanie certyfikatu jakości

I  METODA "5  KROKÓW " konsultacje u klienta 

 1. ​​​​AUDYT WSTĘPNY (ocena posiadanego systemu zarządzania w obszarze objętym systemem jakości)
 2. SZKOLENIE (szkolenie stacjonarne lub online) 
 3. OPRACOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (przedstawienie gotowych wzorów dokumentów)
 4. AUDYT WEWNĘTRZNY (audyt z udziałem naszego audytora wewnętrznego)
 5. ZGŁOSZENIE DO CERTYFIKACJI (wybór jednostki certyfikującej i wypełnienie wniosku na certy fakcje) 

II. METODA " 5 KROKÓW ONLINE" przed komputerem

 1. SAMOOCENA spełnienia wymagań normy ISO 9001 na podstawie wypełnionej CHECK LISTY (przesłana lista pytań)
 2. UKOŃCZENIE kursu lub zdanie egzaminu z normy ISO 9001 online (wybór kursów i testów egzaminacyjnych)
 3. ZAPOZNANIE SIĘ z dokumentacją systemową i naniesienie odpowiednich zmian (przesłanie gotowej dokumentacji)
 4. PRZEPROWADZENIE audytu wewnętrznego online  w kluczowych obszarach systemowych ( check lista online) 
 5. ZGŁOSZENIE organizacji do certyfikacji   

Która METODA jest dla CIEBIE?

Wybierasz Metodę I gdy :

 • Sam nie masz czasu 
 • Wolisz bezpośredni kontakt 
 • Posiadasz jakikolwiek program do zarządzania dokumentami np. MS Office, CRM,
 • Potrzebujesz zewnętrznej motywacji 

Wybierasz Metodę II gdy: 

 • Liczy się dla Ciebie cena 
 • Masz chęci i czas 
 • Akceptujesz kontakt online
 • Posiadasz dużą samodyscyplinę 

Każda metoda jest dobra na tyle, o ile sami obiektywnie jesteśmy w stanie ocenić swoje potrzeby i możliwość. 

Zakres stosowania

System zarządzania jakością (ISO 9001) ma zastosowanie w każdej branży i może być wdrażany niezależnie od wielkości organizacji. System zarządzania jakością jest z sukcesem wdrażany zarówno w firmach , instytucjach państwowych jak i organizacjach non-profit.

Zalety stosowania systemu zarządzania jakością ISO 9001

Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001 zapewnia następujące korzyści:

 • poprawa konkurencyjności firmy poprzez jasne określenie , misji , wizji i celów strategicznych organizacji;
 • łatwiejszy monitoring realizacją strategii poprzez określenie mierzalnych wskaźników efektywności procesów np. sprzedaży;
 • potencjalne zmniejszenie liczby usterek , błędów wynikających z prowadzonej działalności;
 • prawa komunikacji w firmie ( zmniejszenie ilości wewnętrznych konfliktów) poprzez jasne określenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników; 
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;
 • zwiększenia wartości organizacji poprzez koncentracje na kluczowych zasobach  ( ludzie, technologie, marka, partnerzy )  
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;
 • poświadczenie Państwa troski o jakość wyrażonej w polityce jakości;
 • demonstracja nowatorskiego i przyszłościowego podejścia;
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od nas posiadania certyfikatu ISO 9001;
 • szybsze tempo rozwoju organizacji poprzez analizę wyników z audytów wewnętrzne i przeglądów zarządzania;
 • rozwój nowych i innowacyjnych produktów poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnej od klienta.

Procedura wdrożenia systemu ISO 9001

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania Systemu Jakości ISO 9001:2015: 

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ISO 9001 (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Zbadanie kontekstu organizacji ( otoczenia biznesowego w jakim działa firma) 
 • Opracowanie polityki jakości, celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
 • Opracowanie księgi jakości;
 • Mapy procesów
 • Procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie procedur  systemu;
 • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przed-certyfikacyjny)
 • Przegląd zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej 
 • Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zamów szkolenie

Usługi powiązane

ISO 9001

Wymagania zawarte w normie ISO 9001:2015 stanowią obecnie podstawę do wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością.

czytaj więcej