Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Wdrażanie ISO 55001

Norma ISO 55001:2014 Zarządzania Majątkiem( Asset Management) powstała na podstawie brytyjskiego standardu BSI PASS 55 Zarządzanie aktywami fizycznymi, która został poszerzony o bardziej uniwersalne wymagania mające zastosowanie także w przypadku zarządzania aktywami ( majątkiem)  niematerialnymi. Standard ISO 55001 definiuje aktywa jako przedmiot, rzecz, lub jednostkę, które  stanowią potencjalną lub rzeczywistą wartość dla organizacji. Aktywem może więc być wszystko od rzeczy materialnych i fizycznych (np. infrastruktura telekomunikacyjna i kolejowa) po niematerialne jak np. reputacja firmy. 

Zakres stosowania

System zarządzania aktywami (ISO 55001) ma zastosowanie w każdej branży i może być wdrażany niezależnie od wielkości organizacji. System zarządzania aktywami jest z sukcesem wdrażany zarówno w firmach , instytucjach państwowych jak i organizacjach non-profit.

Zalety stosowania systemu zarządzania aktywami ISO 55001

Wdrożenie i certyfikacja  systemu zarządzania aktywami ISO 55001 zapewnia następujące korzyści: 

 • Szybkie efekty finansowe ( poprzez nacisk na wykorzystanie kluczowych aktywów)
 • Wzrost wartości kluczowych aktywów 
 • Dopasowanie procesów, zasobów i wyznaczanie roli poszczególnych działów do realizacji zadań ( zamiast tworzenia silosów wydziałowych , konkurujących i krótkookresowych priorytetów) 
 • Lepsze planowanie, zwłaszcza wydatków
 • Spójne, uszeregowane względem ważności i podlegające kontroli zarządzanie ryzykiem 
 • Stworzenie przejrzystej ścieżki audytu, tego co zostało wykonane, kiedy i dlaczego 
 • Dostosowanie i koordynacja istniejących inicjatyw , w tym rozwoju kompetencji  
 • Większe zaangażowanie pracowników, w tym najwyższego kierownictwa w usprawnienie komunikacji i pracę w zespołową 

Procedura wdrożenia systemu ISO 55001

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania Systemu Zarządzania Aktywami ISO 55001:2014

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ISO 55001 (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Opracowanie polityki jakości, celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
 • Opracowanie Strategicznego Planu Zarządzania Aktywami
 • Wdrożenie planu działania systemu;
  • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przed certyfikacyjny)
 • Przegląd wdrożonego systemu
 • Wybór jednostki certyfikującej 
 • Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zamów szkolenie

Usługi powiązane