Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Wdrażanie ISO 3834 (System zarządzania jakością spawania)

Jakość metalowych konstrukcji i bezpieczeństwo ich użytkowania
System PN-EN IS0 3834  wymagania jakościowe dotyczące spawania materiałów metalowych

Normy serii PN-EN ISO 3834:2007 przeznaczone są dla organizacji, które w produkcji wyrobów stosują procesy spawalnicze. Zawierają one wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Do celów certyfikacji stosowane są trzy normy: 

PN-EN ISO 3834-2:2007 zawierającą pełne wymagania jakości, 
PN-EN ISO 3834-3:2007 zawierającą standardowe wymagania jakości, 
PN-EN ISO 3834-4:2007 zawierającą podstawowe wymagania jakości.

Zakres stosowania

System zarządzania jakością spawania  (ISO 3834) ma zastosowanie w branżach w których występują procesy spawania i może byś wdrażany niezależnie od wielkości organizacji.

Zalety systemu ISO 3834

Wdrożęnie i certyfikacja  systemu zarządzania jakością ISO 3834 zapewnia następujące korzyści:

 • potwierdzenie kompetencji w zakresie produkcji wyrobów spawanych,
 • ułatwienie spełnienia wymagań zawartych w dyrektywie ciśnieniowej 97/23/WE,
 • podniesienie jakości produkowanych wyrobów spawanych,
 • zwiększenie wiarygodności w oczach Klientów,
 • zapewnienie, że procesy spawania wykonywane są w efektywny sposób,
 • zapewnienie nadzoru nad wyrobem już od etapu projektowania,
 • zrozumienie źródeł potencjalnych trudności w wytwarzaniu wyrobu oraz ich nadzorowanie.

Procedura wdrożenia systemu ISO 3834

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania Systemu ISO 3834: 

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ISO 3834 (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Opracowanie polityki jakości, celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
 • Opracowanie dokumentacji;
  • Mapy procesów
  • Procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie pocedur  systemu;
  • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny)
 • Przegląd zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej 
 • Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zamów szkolenie

Usługi powiązane