Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Wdrażanie ISO 29990:2010

Wymagania zawarte w normie ISO 29990:2010 stanowią podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością w branży edukacyjnej. Określone w normie reguły zarządzania stanowią uniwersalne wytyczne, które można skuteczne stosować w każdej organizacji szkoleniowej, niezależnie od jej wielkości ,złożoności i celów statutowych ( np. organizacje non-profit). Uwieńczeniem wdrożenia i stosowania normy ISO 29990 jest jego certyfikacja w wybranej niezależnej jednostce akredytowanej, która po odbytym audycie wydaje certyfikat na powyższy standard.

Zakres stosowania

System zarządzania jakością w branży edukacyjnej ISO 29990  ma zastosowanie zarówno w firmach szkoleniowych jak i innych organizacjach świadczących nadprogramowe usługi edukacyjne  i może być wdrażany niezależnie od wielkości organizacji. System zarządzania ISO 29990 jest z sukcesem wdrażany zarówno w firmach, instytucjach państwowych jak i organizacjach non-profit.

Zalety stosowania systemu zarządzania jakością ISO 29990

Wdrożenie i certyfikacja  systemu zarządzania jakością ISO 29990 zapewnia następujące korzyści:

 • dodatkowa punktacja w Rejestrze Usług Rozwojowych;
 • poprawa konkurencyjności firmy szkoleniowej poprzez jasne określenie , misji , wizji i celów strategicznych organizacji;
 • łatwy monitoring nadzoru nad realizację kursów, wykładów innych form edukacji  poprzez określenie mierzalnych wskaźników sukcesu;
 • potencjalne zmniejszenie liczby usterek , błędów wynikających z prowadzonej działalności;
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;
 • poświadczenie troski o jakość wyrażonej w polityce jakości;
 • demonstracja nowatorskiego i przyszłościowego podejścia;
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od nas posiadania certyfikatu ISO 29990;
 • rozwój nowych i innowacyjnych produktów edukacyjnych poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnej od klienta.

Procedura wdrożenia systemu ISO 29990

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania Systemu Jakości ISO 29990:2010: 

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ISO 29990 (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Opracowanie polityki jakości, celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
 • Opracowanie księgi jakości;
 • Mapy procesów
 • Procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie procedur  systemu;
 • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przed-certyfikacyjny)
 • Przegląd zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej 
 • Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zamów szkolenie

Usługi powiązane