Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Wdrażanie ISO 22000:2005 system zarządzania bezpieczeństwem żywności

Międzynarodowa norma ISO 22000 : 2005 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Zastosowane w niej normatywne podejście do tematyki zapewnienia bezpieczeństwa niesie w sobie równocześnie cechę uniwersalności dzięki której może być ona stosowana we wszystkich  przedsiębiorstwach działających w branży spożywczej bez względu na ich wielkość.

Zakres stosowania

Norma ISO 22000 jest skierowana do producentów żywności, substancji dodatkowych, hurtowników i detalistów spożywczych (sieci handlowe) oraz branży Ho-Re-Ca (Hotel, Restauracja, Catering). Dodatkowo wymagania normy będą mogły spełnić firmy niezwiązane bezpośrednio z łańcuchem żywnościowym, a zajmujące się:

 • transportem
 • dystrybucją
 • magazynowaniem żywności
 • produkcją opakowań oraz materiałów mających kontakt z żywnością
 • produkcją maszyn i urządzeń
 • produkcją środków do mycia i dezynfekcji
 • utrzymaniem higieny w zakładach spożywczych

Należy nadmienić, że wymagania normy są ogólne i mogą być zastosowane w organizacjach bez względu na typ, wielkość i dostarczany wyrób. 

Procedura wdrożenia systemu ISO 22000

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22 000:2005: 

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ISO 22000 (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Opracowanie polityki bezpieczeństwa;
 • Opracowanie dokumentacji;
  • Mapy przebiegu procesów
  • Procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie procedur  systemu;
  • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przed certyfikacyjny)
 • Przegląd zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej 
 • Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zalety systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000

Wdrożenie i certyfikacja  systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 zapewnia następujące korzyści: 

 • potencjalne zmniejszenie liczby usterek , błędów wynikających z prowadzonej działalności;
 • poprawa komunikacji w firmie ( zmniejszenie ilości wewnętrznych konfliktów) poprzez jasne określenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników; 
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania; 
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności;
 • poświadczenie Państwa troski o jakość i bezpieczeństwa żywności;
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od nas posiadania certyfikatu ISO 22000;
 • szybsze tempo rozwoju organizacji poprzez analizę wyników z audytów wewnętrzne i przeglądów zarządzania;
 • rozwój nowych i innowacyjnych produktów poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnej od klienta. 

Zamów szkolenie

Usługi powiązane