Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Klienci: Wymagany dla producentów uczestniczących w łańcuchu dostawców dla kolei nie tylko produkujących wyrób finalny takich jak: huty, przemysł maszynowy, przemysł elektromaszynowy, elektroniczny, chemiczny itp

IRIS system bez którego nie możesz sie obejść w przemyśle kolejowym

Kolej jest branżą, która obejmuje wiele dziedzin gospodarki. Poszczególne sektory gospodarki posiadają różne systemy zarządzania jakością swoich wyrobów. Standardy jakości w poszczególnych dziedzinach gospodarki muszą być między sobą spójne, by były możliwe do stosowania w kolejnictwie.Wyroby stosowane w transporcie kolejowym muszą spełniać wyższe wymagania jakościowe, niż te które są określone w standardzie ISO 9001:2000; szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska, trwałości wyrobu, zapewniając jednocześnie możliwość wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych.

Czołowi producenci dla kolei zrzeszeni w Europejskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kolejowego (Union of European Railway Industries) UNIFE, opracowali i ogłosili na swoim generalnym zgromadzeniu w Genewie w roku 2006 standard IRIS (International Railway Industry Standard), który określa wymagania jakościowe wymagane przez nich dla wyrobów produkowanych dla kolejnictwa.

Standard IRIS będzie również wymagany dla producentów uczestniczących w łańcuchu dostawców dla kolei nie tylko produkujących wyrób finalny takich jak: huty, przemysł maszynowy, przemysł elektromaszynowy, elektroniczny, chemiczny itp.

Wprowadzenie standardu IRIS ma na celu wprowadzenie jednolitych wysokich wymagań jakościowych, uproszczenie procedur i uniknięcie możliwych błędów.
Firma posiadający wdrożony standard IRIS jest uznawana wzajemnie przez wszystkich producentów członków UNIFE.Producenci, kooperanci i dostawcy dla firm członków UNIFE, są zobowiązani do wprowadzenia wymagań IRIS do końca 2009 roku.

Zamów szkolenie

Systemy pokrewne

ISO 9001 Zarządzanie Jakością 
System dzięki któremu będziesz w stanie ustandaryzować przepływ informacji w firmie a tym samym ograniczyć konflikty i nieporozumienia wpływające destruktywnie na realizację celów organizacji.

ISO 14001 Zarządzanie Środowiskowe 
Zarządzanie środowiskowe staje się coraz bardziej istotne w zarządzaniu biznesem. Restrykcyjne przepisy prawne i możliwość wpływu osób trzecich na działalności firmy (interesariuszy) powoduje, że coraz więcej firm ogranicza ryzyko niepotrzebnych konfliktów ( w obszarze ochrony środowiska ) poprzez wdrożenie systemu ISO 14001.

OHSAS 18001/PN-N 18001 Bezpieczeństwo Pracy 
System bezpieczeństwa Pracy szczególnie istotny dla organizacji, która prowadzi działalności o dużym ryzyku związanym z bezpieczeństwem pracy. Są to firmy budowlane, produkcyjne , specjalistyczne firmy usługowe (ochroniarskie, górnicze itp.).Posiadanie systemu ( w razie wypadku )może przeciwdziałać oskarżeniu pracodawcy o nieprzestrzeganiu wymagań BHP