Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Wdrażanie SA 8000

Norma SA 8000 (Social Accountability 8000) jest międzynarodowym standardem, określającym wymogi w zakresie odpowiedzialności społecznej organizacji (CSR – Corporate Social Responsibility) . Standard SA 8000 został opracowany w 1997 roku przez SAI (Social Accountability International) organizację non-profit działająca w obszarze praw człowieka i etycznego traktowania pracownika. Standard bazuje na wytycznych międzynarodowych organizacji praw człowieka takich jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, Konwencja Narodów Zjednoczonych, Konwencja Praw Dziecka i Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Obecnie SA 8000 jest najbardziej rozpoznawalnym i uznanym standardem w zakresie ochrony praw pracowniczych. Jest także jedynym standardem w zakresie CSR którego wdrożenie w organizacji podlega certyfikacji.

Zakres stosowania

Standard SA 8000 ma zastosowanie w każdej branży i może byś wdrażany niezależnie od wielkości organizacji. Wymagania normy  są z  sukcesem wdrażane zarówno w firmach , instytucjach państwowych jak i organizacjach nonprofit.

Korzyści stosowania standardu SA 8000

Wdrożenie i certyfikacja  systemu SA 8000 zapewnia następujące korzyści:

 • warunek współpracy z klientami (zwłasza zagranicznymi) ;
 • demonstracja wartości i odpowiedzialności społecznej organizacji;
 • poświadczenie troski o warunki pracy i zatrudnienia;
 • zwiększenie zaufania wśród potencjalnych pracowników, dzisiaj i w przyszłości;
 • uniknięcie potencjalnych (kosztów) skutków zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa pracy i warunków zatrudnienia.

Procedura wdrożenia standardu SA 8000

Kolejność wykonywania prac przy wdrażaniu SA 8000: 

 • Analiza spełnienia wymagań prawnych w zakresie prawa pracy i przepisów BHP.
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Opracowanie polityki społecznej, celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
 • Opracowanie procedur, instrukcji, formularzy;
 • Wdrożenie pocedur  systemu;
  • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny)
 • Przegląd zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej 
 • Udział w audycie zewnętrznym konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zamów szkolenie

Usługi powiązane