Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Wdrażanie ISO 20000 (System zarządzania usługami IT)

ISO 20000:2005 jest normą, która łączy w sobie zasady zarządzania zawarte w ISO 9001:2000 z wytycznymi ITIL, które stają się coraz bardziej popularne w branży IT.

Zakres stosowania

Jest to norma dedykowana dla firm świadczących usługi informatyczne. Norma powinna być stosowana:

 1. przez firmy startujące w przetargach 
 2. przez firmy wymagające stałej jakości usług od swoich usługodawców w łańcuchu dostaw 
 3. przez usługodawców w zakresie IT 
 4. jako podstawa oceny prowadzącej do formalnej certyfikacji 
 5. przez organizację potrzebującą wykazać zdolność do dostarczania usług spełniających wymagania klienta, oraz f) przez organizację, która chce podnieść standard swoich usług poprzez skuteczne wdrożenie procesów monitorowania oraz poprawy jakości tych usług.

Korzyści z wdrożenia systemu ISO 20000

Wdrożenie standardu ISO 20000 wymaga przyjęcia zintegrowanego podejścia procesowego, w celu skutecznego dostarczania oferowanych usług, spełniających wymagania biznesowe i wymagania klienta. 
Skoordynowana integracja i wdrożenie procesów zarządzania usługami IT zapewnia stały nadzór, lepszą efektywność pracy i możliwości ciągłego doskonalenia. 
Preferowany jest model znany jako Planuj, Wykonuj,Sprawdzaj, Działaj (PDCA) który może zostać zastosowany do wszystkich procesów. PDCA można opisać w następujący sposób:

 1. Planuj: ustanowienie celów i procesów niezbędnych do osiągnięcia wyników zgodnych z wymaganiami klienta i politykami organizacji; 
 2. Wykonuj: wdrożenie procesów;
 3. Sprawdzaj: monitorowanie i pomiar procesów i usług w odniesieniu do polityk, celów i wymagań oraz przekazywanie wyników; 
 4. Działaj: podejmowanie działań mających na celu ciągłą poprawę świadczenia usług.

W normie zdefiniowano wymagania dla organizacji chcących utrzymać stały wysoki poziom świadczonych usług.

Procedura wdrożenia systemu ISO 20000

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania Systemu ISO 20000: 

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ISO 20000 (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Opracowanie polityki jakości, celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
 • Opracowanie księgi jakości;
  • Mapy procesów
  • Procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie pocedur  systemu;
  • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny)
 • Przegląd zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej 
 • Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zamów szkolenie

Usługi powiązane