Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Wdrażanie EN 15085:2007 (System zarządania jakością spawania)

Jakość elementów metalowych i bezpieczeństwo ich użytkowania
Normy z serii EN 15085:2007 dla przemysłu kolejowego.

Normy serii EN 15085:2007  przeznaczone są dla organizacji, które w produkcji wyrobów stosują procesy spawalnicze.Do celów certyfikacji stosowane są następujace normy: Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych 

PN-EN 15085-1:2007 Część 1: Postanowienia ogólne 
PN-EN 15085-2:2007 Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych 
PN-EN 15085-3:2007 Część 3: Wymagania konstrukcyjne 
PN-EN 15085-4:2007 Część 4: Wymagania produkcyjne 
PN-EN 15085-5:2007 Część 5: Kontrola, badania i dokumentacja

Zakres stosowania

System zarządzania jakością spawania  (ISO 3834) ma zastosowanie w branży kolejowej i dotyczy spawania pojazdów szynowych i ich części składowych.

Procedura wdrożenia systemu EN 15085:2007

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania Systemu EN 15085:2007 

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ISO 3834 (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Opracowanie polityki jakości, celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
 • Opracowanie dokumentacji;
  • Mapy procesów
  • Procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie pocedur  systemu;
  • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny)
 • Przegląd zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej 
 • Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zalety systemu EN 15085:2007

Wdrożęnie i certyfikacja  systemu zarządzania jakością EN 15085:2007 zapewnia następujące korzyści:

 • zwiększenie wiarygodności w oczach Klientów,
 • zapewnienie, że procesy spawania wykonywane są w efektywny sposób,
 • zapewnienie nadzoru nad wyrobem już od etapu projektowania,
 • zrozumienie źródeł potencjalnych trudności w wytwarzaniu wyrobu oraz ich nadzorowanie.

Zamów szkolenie

Usługi powiązane