Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Wdrażanie AQAP

AQAP - Allied Quality Assurance Publication (Publikacja Standaryzacyjna dotycząca Zapewnienia Jakości).Obowiązujące w państwach członkowskich NATO systemy zapewnienia jakości funkcjonują na podstawie zasad określonych w publikacjach standaryzacyjnych AQAP opracowanych przez Grupę Dyrektorów Narodowych Systemów Zapewnienia Jakości AC/250.

Dokumenty standaryzacyjne NATO określają wymagania dotyczące systemu jakości dostaw, ustanowione przez przynajmniej połowę państw NATO (porozumienie STANAG 4107). Są to dokumenty określające wymagania do kontraktu dostaw dla instytucji wojskowych. Dokumenty standaryzacyjne AQAP ustalają  politykę jakości zdeterminowaną na pełną odpowiedzialność wszystkich zaangażowanych stron za jakość wyrobu i mają zapewnić dostarczanie na potrzeby wojska wyrobów bezpiecznych, niezawodnych i materiałooszczędnych.  Nie określają one wymagań dla wyrobu i procesu. Dokumenty AQAP-owskie są uzupełnieniem normy jakości serii ISO 9000.

Najważniejszymi uzupełnieniami są m.in. wymogi dotyczące:

 • ograniczenia ryzyka dla wszystkich etapów realizacji kontraktu, 
 • zarządzania konfiguracją wyrobu, 
 • konieczności określenia zarządzania kontraktami w przypadku informacji niejawnej, 
 • wspomagania procesu Rządowego zapewnienia jakości, 
 • koncentracji na potrzebach klienta.

System zarządzania jakością funkcjonujący w oparciu o wymagania AQAP pozwala na:  zwiększenie konkurencyjności na rynku:  

 • spełnienie wymagań zamawiającego; 
 • redukcja poziomu ryzyka związanego z realizowanymi kontraktami; 
 • pełna identyfikowalność realizowanych procesów; 
 • większa skuteczność i efektywność procesów.

Po ostatniej nowelizacji obowiązują następujące dokumenty kontraktowe oparte na ISO 9001:2000, tj.:

 • AQAP 2110 - "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji" 
 • AQAP 2120 - "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji" 
 • AQAP 2130 - "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli i badaniach"

Podczas wdrażania systemu zapewnienia jakości dostawca może wykorzystać poniższe dokumenty:

 • AQAP 2009 - "Wytyczne NATO do stosowania AQAP serii 2000"
 • AQAP 2131 - "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości przy kontroli końcowej" 
 • AQAP 2105 - "Wymagania NATO dotyczące planów jakości dla wyrobu objętego umową"

Pozostałe dokumenty wykorzystywane w procesie implementacji systemu AQAP:

 • AQAP 2070 - "Proces NATO dotyczący wzajemnej realizacji Rządowego Zapewnienia Jakości (GQA)" 
 • AQAP-2000 - Polityka NATO dotycząca zintegrowanego systemowego podejścia do jakości w cyklu życia wyrobu 
 • AQAP-160 - "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości przy projektowaniu, rozwoju i produkcji oprogramowania" 
 • AQAP-169 - "Przewodnik NATO do AQAP-160"

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie NATO: http://www.nato.int/

Proces budowy i wdrażania systemu AQAP w zależności od wielkości, rodzaju i złożoności przedsiębiorstwa wdrażającego zajmuje od kilku do kilkunastu miesięcy i w dużej mierze jest zależny od wiedzy i doświadczenia pracowników przedsiębiorstwa lub jednostek, którym zlecono wdrożenie systemu. 
Posiadanie certyfikatu AQAP jest wymagane w przedsiębiorstwach produkujących wyroby lub świadczących usługi w ramach procesu

Rządowego Zapewniania Jakości (Government Quality Assurance ? GQA). Ponadto certyfikat ten może być wymagany od dostawców realizujących swoje usługi lub dostarczających wyroby na rzecz wojska. 
Jednostką certyfikującą, wskazaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej do współpracy z polską Instytucją Narodową w NATO ds. Zapewnienia Jakości, czyli z Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK), jest Zakład Systemów Jakości i Zarządzania.

Zamów szkolenie

Usługi powiązane