Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) zgodna z PN- EN 1317

Bariery ochronne jak i wszystkie wyrobu należące do systemów ograniczających drogę znajdują się w systemie zgodności "1" ( Dyrektywa 89/106/CE). Obowiązkiem producenta staje się wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji i badanie próbek wyrobu zgodnie z przyjętym planem jakości. Po stronie jednostki certyfikującej (notyfikowanej lub akredytowanej) jest certyfikacja systemu ZKP i coroczny nadzór nad jego funkcjonowaniem a także wstępne badania typu wykonane w laboratorium (akredytowanym lub notyfikowanym).

Zamów wdrożenie Zamów szkolenie Skontaktuj się z nami

Zakres stosowania

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP ) jest obowiązkowa dla producentów systemów ograniczających drogę zgodnie  z normą EN 1317-5:2007+A1:2008 do których należą następujace wyroby: 

 • systemy powstrzymujące pieszych
  • balustrady dla pieszych
  • ogrodzenie dla pieszych
 • systemy powstrzymujące pojazd
  • zakończenia i przejścia
  • bariery zabazpieczające
  • bolustrady dla pojazdów
  • poduszki zderzeniowe
  • pobocze zatrzymujące

Procedura wdrożenia systemu ZKP

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania Systemu ZKP: 

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ZKP (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Opracowanie księgi ZKP;
  • Mapy procesów
  • Procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie pocedur  systemu;
  • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny)
 • Przegląd zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej ( notyfikowanej)
 • Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zalety systemu ZKP

Wdrożenie i certyfikacja  systemu zarządzania ZKP zapewnia następujące korzyści:

 • warunek prowadzenia działalności produkcyjnej systemów ograniczających drogę;
 • większa kontrola zarówno nad jakością wyrobu jak i jego instalacji w danej lokalizacji;
 • uniknięcie dużych odszkodowań w razie wypadku drogowego;
 • warunek udziału w przetaragach;
 • potencjalne zmniejszenie liczby usterek , błędów wynikających z prowadzonej działalności produkcyjnej;
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;  
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od nas posiadania na nasze wyrobu znaku CE;

Zamów szkolenie

Usługi powiązane