Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) na pigmenty budowlane

Dla większości prefabrykatów budolwanych obowiązuje systemy zgodności 2+ co oznacza, że producent może wystawić deklarację zgodności, jeżeli wykazał przez wstępne badanie typu i zakładową kontrolę produkcji, ewentualnie przez badanie zgodnie z ustalonym planem badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, że wyrób budowlany jest zgodny z tą specyfikacją, oraz notyfikowana jednostka certyfikująca potwierdziła przez wydanie certyfikatu zakładowej kontroli produkcji, że przeprowadzona została wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz zapewniony został ciągły nadzór zakładowej kontroli produkcji

Zamów wdrożenie Zamów szkolenie Skontaktuj się z nami

Zakres stosowania

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP ) jest obowiązkowa dla producentów prefabrykatów budowlanych zgodnie z normami: 

 • PN 771-3 bloczki betonowe
 • PN 19504 pustaki
 • PN 19503 stropy
 • PN-EN 845-2 nadproża
 • PN 771-1 (5) elementy murowe i wyroby związane
 • PN 1168 płyty stropowo-kanałowe
 • EN 13224:2004,EN 13224/AC:2005,EN 1168:2005,EN 13747:2005 Prefabrykowane wyroby z betonu zwykłego / lekkiego / autoklawizowanego z betonu komórkowego
 • EN 12794:2005,EN 12843:2004 Prefabrykowane wyroby z betonu zwykłego / lekkiego / autoklawizowanego z betonu komórkowego (do zastosowan konstrukcyjnych) 
  Prefabrykowane wyroby z betonu zwykłego / lekkiego / autoklawizowanego z betonu komórkowego
 • EN 934-2:2001,EN 934-2:2001/A1:2005,EN 934-3:2003,EN 934-32003/AC:2005EN 934-4:2001Wyroby zwiazane z betonem, zaprawa i zaczynem, domieszki (do betonu, zapraw i zaczynu) 
  Produkowane fabrycznie zaprawy murarskie o ustalonych właściwościach 
  - stosowane do cian, słupów i ciandziałowych EN 998-2:2003

Procedura wdrożenia systemu ZKP dla prefabrykatów betonowych

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania Systemu ZKP: 

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ZKP (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Opracowanie polityki projektu księgi ZKP;
 • Opracowanie księgi ZKP;
  • Mapy procesów
  • Procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie pocedur  systemu;
  • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny)
 • Przegląd zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej ( notyfikowanej)
 • Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zalety systemu zarządzania jakością ZKP

Wdrożenie i certyfikacja  systemu zarządzania ZKP zapewnia następujące korzyści:

 • warunek prowadzenia działalności produkcyjnej prefabrykatów betonowych;
 • większa kontorla nad jakością wyrobów;
 • potencjalne zmniejszenie liczby usterek , błędów wynikających z prowadzonej działalności produkcyjnej;
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;  
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od nas posiadania na nasze wyrobu znaku CE;

Zamów szkolenie

Usługi powiązane