Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Wdrażanie ZKP na produkcje wyrobów budowlanych


W ostatnich latach z dużą intensywnością dostosowuję się polski system techniczno prawny do przepisów Unii Europejskiej. Dostosowanie prawa polskiego do regulacji unijnych w obszarze budownictwa jest procesem złożonym, gdyż obejmuje szeroki zakres zagadnień prawnych - od przepisów związanych z bezpieczeństwem budowli po normy i certyfikaty zgodności na wyroby budowlane. 

Koncepcja pełnego wdrożenia Dyrektywy 89/106/EWG nastąpiła z dniem uzyskania przez Polskę członkowstwa w Unii Europejskiej. Wdrażanie Dyrektywy 89/106/EWG Wyroby budowlane, spowodowało zmiany w regulacjach polskiego prawa budowlanego wynikające z dostosowania krajowych przepisów do rozwiązań przyjętych przez państwa członkowskie. 

 

Mieszanki mineralno -asfaltowe

Termin okresu przejściowego 01.03.2007 do 01.03.2008 pozostało już do certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji niewiele czasu.Zobacz początki powstawania systemu (2+) na bitumy...

Emulsje asfaltowe

Powierzchniowe utrwalenie

Kruszywa budowlane

Termin okresu przejściowego  już wygasł wszyscy producenci kruszyw muszą posiadać certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z systemem (2+)...

Pigmenty budowlane

Termin okresu przejściowego wygasł 1.03.2007 wszyscy producenci pigmentów muszą posiadać certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z systemem (2+) normą EN 12878:2005...

Prefabrykaty betonowe

Poniżej przedstawiamy listę głównych prefabrykatów na które...

Systemy ograniczające drogę

Już 1 stycznia 2011 roku kończy się okres przejściowy na wykonanie badań i certyfikację systemów ograniczających drogę zgodnie z EN 1317-5+A1:2009...

Drewno konstrukcyjne

Po wprowadzeniu normy EN 14081 oraz minięciu okresu przejściowego tj. 01.09.2012, deklarowanie zgodności dla drewna litego będzie musiało odbywać się na podstawie europejskiej specyfikacji technicznej, którą ta norma stanowi. Przywołana norma wskazuje dla drewna litego system certyfikacji zgodności 2+ jako warunek wprowadzenia do obrotu. Wiąże sie to z koniecznością wystawienia przez producenta deklaracji zgodności poprzedzonej...

Konstrukcje stalowe i aluminiowe

Okres przejściowy na normę PN-EN 1090-1 (wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych) upływa z dniem 2012-06-30...

Oznakowanie pionowe

Belki stropowe

Membrany

Geowłókniny

Interesuję Cię wdrożenie?
Skontaktuj się z nami