Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Audyt zgodności wyrobu

Audyt zgodności wyrobu to usługa dla producentów, eksporterów, importerów i dystrybuotorów którzy szukają optymalnych sposobów (koszt + czas)wprowadzenia wyrobu na rynek UE i Krajowy, a także tych którzy szukają potwierdzenia czy ich wyrób spełnia wszystkie powyższe wymagania.

Zakres stosowania

Ocena zgodności obejmuje wyroby które podlegają pod następujace dyrektywy:  

 • zabawki
(dyrektywa Rady 88/378/EHS)
 • środki ochrony osobistej
(dyrektywa Rady 89/686/EHS)
 • wyroby budowlane
(dyrektywa Rady 89/106/EHS)
 • wyroby medyczne
(dyrektywa Rady 93/42/EHS)
 • aktywne implanty medyczne
(dyrektywa Rady 90/385/EHS)
 • wyroby medyczne do diagnostyki in vitro
(dyrektywa Rady 98/79/EHS)
 • urządzenia elektryczne niskiego napięcia
(dyrektywa Rady 2006/95/ES)
 • kompatybilność elekromagnetyczna
(dyrektywa Rady 2004/108/ES)
 • zbiorniki ciśnieniowe
(dyrektywa Rady 87/404/EHS)

Procedura audytu zgodności

Kolejność wykonywania audytu zgodności wyrobu: 

 • określenie warunków dopuszczenia do obrotu wyrobu,
 • kwalifikacje wyrobu po kątem oceny zgodności i sposobu przeprowadzenia badań,
 • przygotowanie odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia oceny zgodności 
  (np. Księga Zakładowej Kontroli Produkcji)
 • wybór jendostki akredytowanej lub notyfikowanej biorąc pod uwagę koszt. czas, jakość usług,
 • reprezentowanie klienta przed jednostką akredytowaną lub notyfikowaną,
 • nadzór nad prawidłową realizacją usług badań i certyfikacji.

Zalety audytu zgodności

Audyt zgodności wyrobu  to rzetelna, obiektywna pełna odpowiedź na nurtujące każdego producenta, importera, dystrybutora pytania:

 • jak wprowadzić wyrób na rynek ?
 • czy mój wyrób przeszedł właściwą ocenę ? 
 • gdzie można przeprowadzić wymagane badania (np. badania typu)? 
 • ile potrzebuję czasu i ile muszę wydać, aby legalnie wprowadzić wyrób na rynek ?
 • jak optymalizować koszty i czas oceny zgodności wyrobu?

Zamów szkolenie

Usługi powiązane