Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) PN-EN 1090-1+A1:2012

Ocena zgodności konstrukcji stalowych i aluminiowych podlega systemowi 2+ co oznacza że producent musi przeprowadzić badania typu i przejść audyt Zakładowej Kontorli Produkcji. Badania typu może wykonać we własnym lub zewnętrznym laboratorium, jednak audyt musi zlecić odpowiedniej jednostce notyfikowanej. Przy certyfikacji audytowanych jest proces spawalniczy.

Zamów wdrożenie Zamów szkolenie Skontaktuj się z nami

Zakres stosowania

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest obowiązkowy dla producentów wyrobów objętych normą PN-EN 1090-1+A1:2012​:

 • składniki wykorzystane bezpośrednio lub przy pracach budowlanych lub jako elementy konstrukcyjne w postaci zestawów.
 • elementy wykonane z walcowanych na gorąco lub na zimno produktów ubocznych składnika lub składników produktów wytwarzanych z innymi technologiami.
 • profile o różnych kształtach, wyroby płaskie (płyty, arkusze, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki wykonane ze stali i aluminium zabezpieczone przed korozją lub innymi powierzchniami, np. Anodowanie aluminium 

Procedura wdrożenia systemu ZKP

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania Systemu ZKP na namę PN-EN 1090: 

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ZKP (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Opracowanie polityki jakości ZKP , celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
 • Opracowanie księgi jakości;
  • Mapy procesów
  • Procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie pocedur  systemu;
  • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny)
 • Przegląd zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej ( notyfikowanej)
 • Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zalety wdrożenia i certyfikacji systemu ZKP

Wdrożenie i certyfikacja  systemu zarządzania ZKP zgodnie z normą PN-EN 1090  zapewnia następujące korzyści:

 • warunek wprowadzenia konstrukcji stalowych i aluminiowych na rynek krajowy i europejski;
 • uniknięcie dotkliwych kar za brak systemu ZKP i certyfikacji wyrobu;
 • uniknięcie odpowiedzialności karnej w przypadku katastrof budowlanych:
 • potencjalne zmniejszenie liczby usterek , błędów wynikających z prowadzonej działalności produkcyjnej;
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od nas posiadania na nasze wyrobu znaku CE;

Zamów szkolenie

Orientacyjna lista wyrobów objęta normą PN-EN 1090

Następujące produkty stalowe i aluminiowe są objęte zakresem normy EN 1090-1, gdy zamierzone zastosowanie ma strukturalną funkcję. Lista ta ma charakter orientacyjny i niewyczerpujący.

 1. Balkony,
 2. Balustrada (ochrona krawędzi),
 3. Płyty bazowe nie objęte normą EN 10025-1,
 4. Belki nie objęte normą EN 10025-1,
 5. Zaciski belkowe bez ETA,
 6. Wyroby zginane z belek walcowanych na gorąco i blach stalowych,
 7. Tężnik,
 8. Zadaszenia, oprawy,ramy
 9. Wiaty,
 10. Pomosty,
 11. Belki Komórkowe,
 12. Formowane na zimo płaty i szyny okładzinowe,
 13. Pokryte powłoką na zimno pokrycia dachowe i okładziny nie objęte normami EN 14782 i EN 14783,
 14. Pokrycie na zimno do stosowania w podłogach z betonu kompozytowego i betonowego,
 15. Kolumny,
 16. Belki wsporcze dziwgów i żurawi,
 17. Przepusty używane konstrukcji mostkowej do przenoszenia ruchu,
 18. Zakrzywione i wygięte belki,
 19. Elementy wycinane z walcowanych na gorąco produktów,
 20. Ościeżnice drzwiowe, jeśli stanowią część ramy konstrukcyjnej,
 21. Schody przeciwpożarowe,
 22. Ościeżnice podłogowe, jeśli integralna część konstrukcji nośnej robót budowlanych,
 23. Dźwigi nie objęte normą EN 10025-1,
 24.  Belki i dźwigary,
 25. Poręcze (ochrona krawędzi),
 26. Wieszaki nie objęte normą EN 845-1 i ETAG 015,
 27. Słupy oświetleniowe nie objęte normą EN 40-5 lub EN 40-6,
 28. Nadproża nieobjęte normą EN 845-2,
 29. Ogrodzenia nośne,
 30. Framugi do markis,
 31. Cienkie lub wygięte aluminiowe półfabrykaty do stosowania jako elementy konstrukcyjne,
 32. Wsporniki mechaniczne, jeśli stanowią integralna część konstrukcji nośnej robót budowlanych,
 33. Podłogi do podestów , jeśli są integralną częścią konstrukcji nośnej robót budowlanych,
 34. Rurociągi i konstrukcje wsporcze rur,
 35. Dźwigary płytowe (spawane lub skręcone lub nitowane),
 36. Prefabrykowane fundamenty stropów bez ETA,
 37. Elementy wstępnie napylane z belek walcowanych na gorąco i blach stalowych,
 38. Purliny,
 39. Systemy regałów i półek, jeśli integralna część konstrukcji nośnej robót budowlanych,
 40. Rampy, jeśli integralna część konstrukcji nośnej robót budowlanych,
 41. Ramy do otwierania dachu, jeżeli są integralną częścią konstrukcji nośnej robót budowlanych,
 42. Pręty kotew
 43. Arkusze wyrównane i wycięte z kręgów,
 44. Dźwigary sygnalizacyjne i suwnice bramowe,
 45. Silosy,
 46. Schody, które nie są objęte ETAG 008,
 47. Elementy konstrukcyjne dla mostów (w tym mostów drogowych, kolejowych i mostowych, mostów rurowych, mostów ruchomych),
 48. Elementy konstrukcyjne budynków,
 49. Elementy konstrukcyjne dla kominów nieobjętych normą EN 1856-1 lub EN 1856-2 lub EN 13084-7,
 50. Elementy konstrukcyjne na trybuny i stadiony,
 51. Elementy konstrukcyjne dla maszyn i urządzeń, jeżeli są integralną częścią konstrukcji nośnej przy robotach budowlanych,
 52. Elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych nieobjętych normą EN 845-1, EN 845-2, ETAG 015 lub ETAG 029,
 53. Elementy konstrukcyjne dla babrier dziwiękoszczelnych, nie objęte normą EN 14388,
 54. Elementy konstrukcyjne konstrukcji drewnianych, z wyłączeniem elementów łącznych,
 55. Elementy konstrukcyjne dla wież i masztów,
 56. Elementy konstrukcyjne dla nabrzeży, doków i pomostów,
 57. Elementy konstrukcyjne ogrodów zimowych i zielonych domów,
 58. Elementy konstrukcji stalowych do konstrukcji żelbetowych i betonowych,
 59. Ramy konstrukcyjne budynków, magazynów, szkół, szpitali, domów jednorodzinnych, przemysłowych i rolnych
 60. Szopy,
 61. Ramy konstrukcyjne do dachów,
 62. Pręty bez ETA,
 63. Wieże dla elektrowni wiatrowych, które nie są wprowadzane do obrotu w ramach kompletnego systemu (turbinI wieża),
 64. Belki i kolumny rurowe,
 65. Kratownice,
 66. Ościeżnice do otwierania ścian, jeżeli część konstrukcji nośnej,
 67. Otwierany chodniki, jeśli stanowi integralna część konstrukcji nośnej.

Usługi powiązane