Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP)

Producentów najpopularniejszych wyrobów izolacyjnych obowiązuje  system zgodności 2+, co oznacza, że producent może wystawić deklarację zgodności, jeżeli wykazał przez wstępne badanie typu i zakładową kontrolę produkcji, ewentualnie przez badanie zgodnie z ustalonym planem badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, że wyrób jest zgodny z tą specyfikacją, oraz notyfikowana jednostka certyfikująca potwierdziła przez wydanie certyfikatu zakładowej kontroli produkcji, że przeprowadzona została wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz zapewniony został ciągły nadzór zakładowej kontroli produkcji. 

Zamów wdrożenie Zamów szkolenie Skontaktuj się z nami

Zakres stosowania

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP ) dla systemów izolacyjnych  powinien być zgodny z następującymi normami:

 • PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne ? Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych ? Definicje i właściwości.
 • PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne ? Definicja i właściwości wyrobów podkładowych ? Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe.
 • PN-EN 13956: 2006 Elastyczne wyroby wodochronne ? Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych ? Definicje i właściwości.
 • PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne ? Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych ? Definicje i właściwości.
 • PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne ? Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej częsci podziemnych ? Definicje i właściwości.
 • PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne ? Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej ? Definicje i właściwości.
 • PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne ? Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej ? Definicje i właściwości.
 • PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne ? Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej ? Definicje i włąściwości.
 • PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne ? Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej ? Definicje i właściwości.

Procedura wdrożenia systemu ZKP zgodnej dla hydroizolacji

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania Systemu ZKP: 

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ZKP (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Opracowanie polityki jakości ZKP , celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
 • Opracowanie księgi jakości;
  • Mapy procesów
  • Procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie procedur  systemu;
  • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny)
 • Przegląd zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej ( notyfikowanej)
 • Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zalety wdrożenia i certyfikacji systemu ZKP hydroizolacji

Wdrożenie i certyfikacja  systemu zarządzania ZKP zapewnia następujące korzyści:

 • warunek prowadzenia działalności produkcyjnej hydroizolacji;
 • bieżące prowadzenie badań i lepszy nadzór nad jakością wyrobu; 
 • warunek udziału w przetargach;
 • potencjalne zmniejszenie liczby usterek , błędów wynikających z prowadzonej działalności produkcyjnej; 
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;  
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;  
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy powinni wymagać posiadania na nasze wyrobu znaku CE;

Zamów szkolenie

Usługi powiązane