Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00OCENA ZGODNOŚCI


Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) dla producentóoznakowania pionowego dróg i ulic

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) zgodnego z PN-EN 12899

Ocena zgodności oznakowania pionowego podlega systemowi 1 co oznacza że producent musi przeprowadzić badania typu i przejść audyt Zakładowej Kontorli Produkcji. Badania typu i audyt ZKP  muszą być wykonane przez jednostkę notyfikowaną.  Istotne jest więc prawidłowe przygotowanie dokumentacji, na podstawie której oceniana jest gotowość producenta do przeprowadzenia audytu w miejscu produkcji. 

Dokumentacja techniczna musi być przygotowana w takim stopniu, aby umożliwić ocenę zgodności wyrobu z wymaganiami technicznymi zawartymi w odpowiednich normach. Dokumentacja techniczna, jest niezbędna dla właściwego zrozumienia cech produktu działających w odniesieniu do zasadniczych wymagań i przeznaczenia produktu.

Zamów wdrożenie Zamów szkolenie Skontaktuj się z nami

Zakres stosowania

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP ) jest obowiązkowa dla producentów wyrobów objętych normą PN-EN 12899 i dotyczy następujących wyrobów 

 • Znaków stałych
 • Podświetlanych słupki przeszkodowych (TTB) 
 • Słupków prowadzących i urządzeń odblaskowych 

Procedura wdrożenia systemu ZKP

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania Systemu ZKP: 

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ZKP (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Opracowanie polityki projektu systemu ZKP;
 • Opracowanie księgi ZKP;
  • Mapy procesów
  • Procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie pocedur  systemu;
  • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny)
 • Przegląd zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej ( notyfikowanej)
 • Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zalety wdrożenia i certyfikacji systemu ZKP

Wdrożenie i certyfikacja  systemu zarządzania ZKP zapewnia następujące korzyści:

 • znaki drogowe zostały określone jako "Wyroby Wysokiego Ryzyka" w ramach dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych (CPD), ponieważ pełnią funkcje informowania i ostrzegania kierowcy. W takim przypadku, muszą one być niezależnie ocenione w celu uzyskania wymaganego oznakowania CE do 01.01.2013 roku. Podsawtą do znakowania są właśnie normy serii PN EN 12899. 
  W związku z powyższym oznacza to, że producenci znaków drogowych muszą podjąć proces oznaczania swoich wyrobów znakiem CE najpóźniej do końca 2010 roku. Wynika to z czasu jaki potrzebny jest do opracowania badań typu, które trwają nawet do dwóch lat.  
 • uniknięcie odpowedzialności karnej w razie wypadku drogowego;
 • większa kontrola na instalacją oznakowania;
 • potencjalne zmniejszenie liczby usterek , błędów wynikających z prowadzonej działalności produkcyjnej; ; 
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;  
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od nas posiadania na nasze wyrobu znaku CE;

Zamów szkolenie

Usługi powiązane