Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP)

Producentów: gesyntetyków Geosyntetyki (membrany i tkaniny), geokompozyty, geosiatki, geomembrany i geosieci stosowane: jako zapory dla cieczy lub gazów,jako warstwa ochronna,do drenowania i filtrowania,do zbrojenia | w drogach, liniach kolejowych, fundamentach i ścianach, systemach melioracyjnych, przeciwerozyjnych, zbiornikach wodnych i zaporach, do składowania lub usuwania odpadów stałych  obowiązuje  system zgodności 2+. To oznacza, że producent może wystawić deklarację zgodności, jeżeli wykazał przez wstępne badanie typu i zakładową kontrolę produkcji, ewentualnie przez badanie zgodnie z ustalonym planem badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, że wyrób jest zgodny z tą specyfikacją, oraz notyfikowana jednostka certyfikująca potwierdziła przez wydanie certyfikatu zakładowej kontroli produkcji, że przeprowadzona została wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz zapewniony został ciągły nadzór zakładowej kontroli produkcji. 

Zamów wdrożenie Zamów szkolenie Skontaktuj się z nami

Zakres stosowania

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP ) dla geowłóknin ( geosyntetyków)  dotyczy producentów wyrobów zgodnych z poniższymi normami:

 • PN-EN 13249:2002 
  Geotekstylia i wyroby pokrewne Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)
 • PN-EN 13250:2002
  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych
 • PN-EN 13251:2002 
  Geotekstylia i wyroby pokrewne Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych
 • PN-EN 13252:2002 
  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych
 • PN-EN 13253:2002 
  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów)
 •  PN-EN 13254:2002 
  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór
 • PN-EN 13255:2002 
  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów
 • PN-EN 13256:2002
  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych
 • PN-EN 13257:2002
  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych
 • PN-EN 13265:2002 
  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych
 • PN-EN 13361:2006 
  Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór
 • PN-EN 13362:2007 
  Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów
 • PN-EN 13491:2006 
  Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla płynów do budowy tunelów i budowli podziemnych
 • PN-EN 13492:2006 
  Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej 
 • PN-EN 13493:2007 
  Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy magazynów i składowisk odpadów stałych 

Procedura wdrożenia systemu ZKP zgodnej dla geowłóknin

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania Systemu ZKP: 

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ZKP (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Opracowanie polityki jakości ZKP , celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
 • Opracowanie księgi jakości;
  • Mapy procesów
  • Procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie procedur  systemu;
  • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny)
 • Przegląd zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej ( notyfikowanej)
 • Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zalety wdrożenia i certyfikacji systemu ZKP geowłóknin

Wdrożenie i certyfikacja  systemu zarządzania ZKP zapewnia następujące korzyści:

 • warunek prowadzenia działalności produkcyjnej gewłóknin; 
 • bieżące prowadzenie badań i lepszy nadzór nad jakością wyrobu; 
 • warunek udziału w przetargach;
 • potencjalne zmniejszenie liczby usterek , błędów wynikających z prowadzonej działalności produkcyjnej; 
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;  
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;  
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy powinni wymagać posiadania na nasze wyrobu znaku CE;

Zamów szkolenie

Usługi powiązane