Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP)

Dla kruszyw budowlanych obowiązują dwa systemy zgodności 2+,4. Jednakże większość producentów ze względu na specyfikę i zastosowanie swojego wyrobu decyduje się na system oceny zgodności 2+, co oznacza, że producent może wystawić deklarację zgodności, jeżeli wykazał przez wstępne badanie typu i zakładową kontrolę produkcji, ewentualnie przez badanie zgodnie z ustalonym planem badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, że wyrób budowlany jest zgodny z tą specyfikacją, oraz notyfikowana jednostka certyfikująca potwierdziła przez wydanie certyfikatu zakładowej kontroli produkcji, że przeprowadzona została wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz zapewniony został ciągły nadzór zakładowej kontroli produkcji

Zamów wdrożenie Zamów szkolenie Skontaktuj się z nami

Zakres stosowania

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) dla kruszyw budowlanych obejmuje producentów wyrobów zgodny z następującymi normami: 

 • EN 12620 Kruszywa do betonu
 • EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
 • EN 13055-1 Kruszywa lekkie ? Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
 • EN 13139 Kruszywa do zaprawy
 • EN 13383-1 Kamień do robót hydrotechnicznych ? Część 1: Wymagania
 • EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów
 • EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową

Procedura wdrożenia systemu ZKP dla kruszyw budowlanych

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania Systemu ZKP: 

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ZKP (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Opracowanie polityki jakości ZKP, celów i strategii przedsiębiorstwa oraz projektu systemu;
 • Opracowanie księgi jakości;
  • Mapy procesów
  • Procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie procedur  systemu;
  • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny)
 • Przegląd zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej ( notyfikowanej)
 • Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zalety wdrożenia i certyfikacji systemu ZKP na kruszywa

Wdrożenie i certyfikacja systemu ZKP zapewnia następujące korzyści:

 • warunek prowadzenia działalności produkcyjnej kruszyw na potrzeby branży budowlanej i kolejowej  
 • wymuszenie badań kruszyw i właściwej ich logistyki od załadunku po dostarczenie na budowę;
 • warunek startu w przetargach; 
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;   
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy powinni wymagać od nas posiadania na nasze wyrobu znaku CE;

Artykuły Prasowe w Magazynie "Surowce i Maszyny budowlane"

pdf Zarządzania systemem ZKP w branży kruszywowej
pdf System Oceny zgodności w branży kruszyw
pdf Ochrona środowiska na żwirowni
pdf Doświadczenia w zakresie wdrażania ZKP w branży kruszywowej
pdf Maszyny w przemyśle wydobywczym  kopalin pospolitych. Znak CE

Zamów szkolenie

Usługi powiązane