Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) zgodna z PN-EN 15037

Ocena zgodności belek stropowych podlega systemowi 2+ co oznacza, że producent może wystawić deklarację zgodności, jeżeli wykazał przez wstępne badanie typu i zakładową kontrolę produkcji, ewentualnie przez badanie zgodnie z ustalonym planem badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, że wyrób budowlany jest zgodny z tą specyfikacją, oraz notyfikowana jednostka certyfikująca potwierdziła przez wydanie certyfikatu zakładowej kontroli produkcji, że przeprowadzona została wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz zapewniony został ciągły nadzór zakładowej kontroli produkcji

Zamów wdrożenie Zamów szkolenie Skontaktuj się z nami

Zakres stosowania

Belkowo-pustakowe systemy stropowe to kolejne wyroby prefabrykowane, które podlegają obowiązkowemu oznakowaniu CE. Okres przejściowy normy PN-EN 15037-1 oraz PN EN 15037-4 minął 01.01.2011 roku. Kolejne normy z tej serii tj. PN-EN 15037- 2 i PN EN 15037-3 zostaną opublikowane jako normy zharmonizowane z końcem 2011 roku.

Całość serii to:

 • PN-EN 15037-1:2008 Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 1: Belki
 • PN-EN 15037-2:2009 Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 2: Pustaki betonowe
 • PN-EN 15037-3:2009 Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 3: Pustaki ceramiczne
 • PN-EN 15037-4:2010 Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 4: Bloki styropianowe

Procedura wdrożenia systemu ZKP

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania Systemu ZKP: 

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ZKP (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Opracowanie polityki projektu systemu ZKP;
 • Opracowanie księgi ZKP;
  • Mapy procesów
  • Procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie pocedur  systemu;
  • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny)
 • Przegląd zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej ( notyfikowanej)
 • Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zalety wdrożenia i certyfikacji systemu ZKP

Wdrożenie i certyfikacja  systemu zarządzania ZKP zapewnia następujące korzyści:

 • wymaganie prawne bez spełnienia którego nie można wprowadzać wyrobu na rynek krajowy i europejski;  
 • potencjalne zmniejszenie liczby usterek , błędów wynikających z prowadzonej działalności produkcyjnej;
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;  
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;
 • demonstracja nowatorskiego i przyszłościowego podejścia;
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od nas posiadania na nasze wyrobu znaku CE;

Zamów szkolenie

Usługi powiązane