Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) dla drewna konstrukcyjnego

Dla drewna klejonego warstwowo przyjęty został system oceny zgodności 1, co wiąże się z obowiązkiem certyfikacji zgodności wyrobu przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą. 

Przywołana norma wskazuje dla drewna litego system certyfikacji zgodności 2+ jako warunek wprowadzenia do obrotu. Wiąże sie to z koniecznością wystawienia przez producenta deklaracji zgodności. 
W ramach wewnętrznej kontroli obowiązywać będzie pobieranie i badanie próbek pochodzących z każdej zmiany i każdej linii produkcyjnej w ilościach i wielkościach określonych normowo.

Zamów wdrożenie Zamów szkolenie Skontaktuj się z nami

Zakres stosowania

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP ) obowiązuje dla producentów:

 •  drewna klejonego zgodnego z normą zharmonizowana PN-EN 14080  
 •  producentów drewna litego zgodnego z normą PN-EN 14081
 •  producentów konstrukcji drewnianych łączonych płytkami kolczastymi zgodnych z normą PN-EN 14250
 •  producentów drewna litego łączonego na złącza klinowe zgodnego z normą PN-EN 15497

Procedura wdrożenia systemu ZKP

Kolejność wykonywania przez nas prac w przypadku wdrażania Systemu ZKP: 

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ZKP (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 • Opracowanie księgi ZKP;
  • Mapy procesów
  • Procedur, instrukcji, formularzy
 • Wdrożenie pocedur  systemu;
  • Szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • Audit wewnętrzny końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny)
 • Przegląd zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej ( notyfikowanej)
 • Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta ( na życzenie klienta)
 • Wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

Zalety wdrożenia i certyfikacji systemu ZKP

Wdrożenie i certyfikacja  systemu zarządzania ZKP zapewnia następujące korzyści:

 • warunek prowadzenia działalności produkcyjnej drewna konstrukcyjnego litego i klejonwego; 
 • uniknięcie odpowiedzialności za dostaczony wyrób w przypadku katastrofy budowlanej;
 • większa kontrola jakości potwierdzona badaniami wyrobu;
 • potencjalne zmniejszenie liczby usterek , błędów wynikających z prowadzonej działalności produkcyjnej;
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;  
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;   
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od nas posiadania na nasze wyrobu znaku CE;
 • warunek eksportu na rynki europejskie 

Artykuły Prasowe w Portalu " drewno.pl"

pdf System oceny zgodności drewna litego i klejonego znak CE
pdf Maszyny w przemyśle drzewnym , oznakowanie CE

Zamów szkolenie

Usługi powiązane