Jesteś zainteresowany wdrożeniem i certyfikacją wybranego systemu? Nie zwlekaj! Napisz do nas lub zadzwoń.

508 354 590

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00-16.00

Branżowe systemy zarządzania


BRANŻE by łatwiej trafiać do celu

Mając na uwadze najwyższy poziom  oferowanych usług stworzyliśmy strukturę branżową, w ramach której do poszczególnych branż przypisany jest zespół konsultantów o doświadczeniu w danej dziedzinie.

Infrastruktura & Budownictwo

Ze względu na strategiczny wymiar budownictwa w gospodarce kraju, jakość w tej dziedzinie jest szczególnie ważna. TQMC oferuje usługi wdrożeniowe systemów ISO w zależności od rodzaju prowadzonej przez klienta działalności budowlanej. Dla produkcji wyrobów budowlanych oferujemy system Zakładowej Kontroli Produkcji , który uregulowanych normami o wyrobach budowlanych daje producentowi możliwość oznakowania ich znakiem CE...

Kolejnictwo

Kolej jest branżą, która obejmuje wiele dziedzin gospodarki. Poszczególne sektory gospodarki posiadają różne systemy zarządzania jakością swoich wyrobów.Standardy jakości w poszczególnych dziedzinach gospodarki muszą być między sobą spójne, by były możliwe do stosowania w kolejnictwie.Wyroby stosowane w transporcie kolejowym muszą spełniać wyższe wymagania jakościowe, niż te które są określone w standardzie...

Petrochemia & Gazownictwo

Norma ISO/TS 29001:2010 jest standardem określającym wymagania dla dostawców w przemyśle naftowym, petrochemicznym i gazowym. Norma składa się z 8 sekcji, została opracowana w 2003 r. przez Komitet Techniczny ISO/TC 67 jako uszczegółowienie i interpretacja wymagań sektorowych w zakresie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2009. Są to szczegółowe wymagania...

Medycyna & Profilaktyka

Opieka medyczna & Wyroby medyczne

W zakładach opieki zdrowotnej, podob­nie jak w innych przedsiębiorstwach usłu­gowych, kluczową rolę odgrywa klient zewnętrzny, czyli w tym przypadku pacjent. Według Światowej Organizacji Zdrowia pacjentem jest każda osoba korzystająca z usług medycznych niezależnie od tego, czy jest zdrowa, czy chora. Wysoką jakość świadczonych usług osiąga się dzięki zrozu­mieniu i spełnieniu jego wymagań. Nie można traktować...

Motoryzacja

Specyfikacja Techniczna ISO TS 16949:2002 (Technical Specification) została opracowana przez Międzynarodową Grupę Zadaniową Sektora Motoryzacji (IATF)oraz Stowarzyszenie Japońskich Producentów Pojazdów Inc. (JAMA) przy wsparciu ze strony Podkomisji ISO/TC 176 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Niniejsza druga edycja ISO/TS 16949:2002 anuluje i zastępuje edycję pierwszą (ISO/TS 16949:1999), która została...

Wojsko & Przemysł zbrojeniowy

Podstawę prawną Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) tworzy ustawa o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Wymaganie stworzenia takiego systemu jest obligatoryjne dla tych osób fizycznych i prawnych, które dokonują przemieszczenia towarów, technologii i usług...

Transport & Logistyka

Rynek usług logistycznych wymaga przeprowadzeniazłożonych operacji transportowo- -magazynowo-przeładunkowych. Nie da się sprawdzić albo ocenić operatora logistycznego po jednej operacji transportowej.Jakość usług można oceniać na podstawie łańcucha zdarzeń w określonym przedziale czasowym...

Edukacja

Prowadzone na odpowiednim poziomie usługi edukacyjne stanowią istotny czynnik wpływający na tempo rozwoju gospodarki. Szczególnie ważne są one w kraju, w którym znaczna część społeczeństwa posiada kwalifikacje solidne, lecz niedostosowane do aktualnych potrzeb rynku, lub jest ofiarą płatnych szkół uczących o niczym...

Branża spożywcza

Globalizacja, która wpływa także na zmiany w łańcuchu żywnościowym, nieustannie stawia przed nami nowe wyzwania i niesie ze sobą dotychczas nieznane czynniki ryzyka dla zdrowia i interesów obywateli UE. Głównym celem polityki UE w dziedzinie bezpieczeństwa żywności jest zapewnienie jak najlepszej ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów. Dlatego też Unia dba o to, żeby produkty żywnościowe były bezpieczne...

Telekomunikacja & Informatyka

Branża informatyczna i telekomunikacyjna jest jednym z podstawowych filarów rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. Jakość i bezpieczeństwo są integralnymi czynnikami wpływającymi efektywności i wiarygodność usług oferowanych przez te branże. Jeżeli Państwa organizacja jest odpowiedzialna za rozwój wyrobów i usług IT lub zarządzanie systemami wewnętrznej informacji proponujemy Państwu międzynarodowe standardy, które mogą...

Branża chemiczna

Administracja publiczna

Badania rynku & opinii społecznych

Obrót złomem

Zamów szkolenie

Zaufało nam ponad 600 firm. Co nas wyróżnia!

Gwarancja100% gwarancja uzyskania certyfikatu
CenaSolidność i przystępna cena
CzasSzybki czas działania

Opinie Klientów

Molter Wytwórnia Mas Bitumicznych i
Rzeszowska 194
37-420 Rudnik nad Sanem

Zakres: Outsorcing
Data realizacji: 2017-08-01
Skuteczność w przekazywaniu wiedzy
Poziom zaangażowania konsultanta w realizację projektu
Przygotowanie merytoryczne konsultanta
Skuteczność w rozwiązywaniu problemów
Ogólna ocena usług
Alex Sp. z o.o.
Zambrowska 4a
16-001 Kleosin

Zakres: CE
Data realizacji: 2017-07-25
Skuteczność w przekazywaniu wiedzy
Poziom zaangażowania konsultanta w realizację projektu
Przygotowanie merytoryczne konsultanta
Skuteczność w rozwiązywaniu problemów
Ogólna ocena usług
Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót
Przęsłowa 2a
25-650 Kielce

Zakres: Outsorcing
Data realizacji: 2017-07-10
Skuteczność w przekazywaniu wiedzy
Poziom zaangażowania konsultanta w realizację projektu
Przygotowanie merytoryczne konsultanta
Skuteczność w rozwiązywaniu problemów
Ogólna ocena usług
Espes Sp. z o.o.
Ewy 4, Opacz Kolonia
05-816 Michałowice

Zakres: ZKP
Data realizacji: 2017-05-15
Skuteczność w przekazywaniu wiedzy
Poziom zaangażowania konsultanta w realizację projektu
Przygotowanie merytoryczne konsultanta
Skuteczność w rozwiązywaniu problemów
Ogólna ocena usług
Espes Sp. z o.o.
Ewy 4, Opacz Kolonia
05-816 Michałowice

Zakres: 9001
Data realizacji: 2017-05-15
Skuteczność w przekazywaniu wiedzy
Poziom zaangażowania konsultanta w realizację projektu
Przygotowanie merytoryczne konsultanta
Skuteczność w rozwiązywaniu problemów
Ogólna ocena usług
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót
Towarowa 7
22-100 Chełm

Zakres: ZKP
Data realizacji: 2017-05-04
Skuteczność w przekazywaniu wiedzy
Poziom zaangażowania konsultanta w realizację projektu
Przygotowanie merytoryczne konsultanta
Skuteczność w rozwiązywaniu problemów
Ogólna ocena usług
Kooperatiw "Gorizont"
Granitnaja 1, c. Ramanowka
11-774 Nowogrod- Bolynskij

Zakres: ZKP
Data realizacji: 2017-03-15
Skuteczność w przekazywaniu wiedzy
Poziom zaangażowania konsultanta w realizację projektu
Przygotowanie merytoryczne konsultanta
Skuteczność w rozwiązywaniu problemów
Ogólna ocena usług
LIFTPROJEKT Sp. z o.o.
Aleja Solidarności 117/211
00-140 Warszawa

Zakres: ZKP
Data realizacji: 2017-02-13
Skuteczność w przekazywaniu wiedzy
Poziom zaangażowania konsultanta w realizację projektu
Przygotowanie merytoryczne konsultanta
Skuteczność w rozwiązywaniu problemów
Ogólna ocena usług
Gaber Sp. z o.o.
Cyprysowa 10
05-077 Warszawa

Zakres: 9001
Data realizacji: 2017-01-27
Skuteczność w przekazywaniu wiedzy
Poziom zaangażowania konsultanta w realizację projektu
Przygotowanie merytoryczne konsultanta
Skuteczność w rozwiązywaniu problemów
Ogólna ocena usług
Flugger Sp. z o. o.
Rakietowa 20 A
80-298 Gdańsk

Zakres: Outsorcing
Data realizacji: 2016-11-30
Skuteczność w przekazywaniu wiedzy
Poziom zaangażowania konsultanta w realizację projektu
Przygotowanie merytoryczne konsultanta
Skuteczność w rozwiązywaniu problemów
Ogólna ocena usług